News

31. 5. 2017

Na generalni letni skupščini združenja ALDA v Torunju, Poljska tudi člani MRC-ja

Več kot 170 udeležencev iz celotne Evrope, med katerimi je bila tudi vodja Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje gospa Jasmina Selan (MRC je namreč član združenja), se je udeležilo generalne skupščine združenja ALDA (ali Evropskega združenja...

Read more

19. 4. 2017

Občina Ivančna Gorica uspešna na javnem pozivu Eko Sklada

Občina Ivančna Gorica je v marcu 2017 na Eko Sklad, Slovenski okoljski sklad oddala vlogo za dodelitev nepovratne finančne spodbude za ukrep toplotne izolacije fasade in stropa proti neogrevanem prostoru večstanovanjske stavbe v Ivančni Gorici, Gorenja vas 2. Z javnim razpisom Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe...

Read more

13. 4. 2017

Grosuplje, Ivančna Gorica and Trebnje GO LOCAL

Občine MRC-ja so se pred kratkim vključile v projekt z naslovom Europe Goes Local – Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni, ki predstavlja strateško partnerstvo 20 nacionalnih agencij na evropski ravni in ga (so)organizira ter izvaja tudi MOVIT,...

Read more

20. 3. 2017

Delovni sestanek MRC-ja z Regionalno agencijo za razvoj vzhodne Srbije (RARIS) v Trebnjem

V sredo, 15. marca 2017, je ekipa Medobčinskega razvojnega centra na delovnem obisku sprejela predstavnike RARIS-a oziroma Regionalne agencije za razvoj vzhodne Srbije. Sestanek se je pričel v veliki sejni sobi Občine Trebnje, kjer so goste nagovorili župan Občine Trebnje,...

Read more

14. 3. 2017

Evropska poslanca Patricija Šulin in Wim Van de Camp na obisku v Občini Ivančna Gorica – med drugim spoznala tudi MRC

V okviru Regionalnega foruma za razpravo je Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji pripravila konferenco "Transport in turizem, priložnosti in pasti". Namen konference je bil vzpostavitev dialoga med evropskimi poslanci, odgovornim poročevalcem Evropskega parlamenta, strokovnjaki...

Read more

6. 3. 2017

Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje se zavedajo pomembnosti trajnostne mobilnosti - vse tri uspešne na razpisu za polnilne postaje za električna vozila

Predmet javnega poziva Eko sklada, ki je bil objavljen konec novembra 2016, so bile nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture - novih polnilnih postaj - za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti.

Read more

23. 2. 2017

Zakaj članstvo občine v evropskih združenjih?

Kot lahko beremo na strani Ministrstva za javno upravo ima tako imenovano čezmejno sodelovanje samoupravnih lokalnih skupnosti ima v Evropi že dolgo tradicijo. Svet Evrope je že leta 1980 s sprejetjem t.i. Madridske konvencije z dodatnimi protokoli utrl pot oblikovanju določenim tipskim oblikam čezmejnega...

Read more

30. 1. 2017

Delovno srečanje s predstavnikoma Evropskega združenja za lokalno demokracijo (ALDA)

Medobčinski razvojni center (MRC) občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje je jeseni postal del združenja ALDA – Evropsko združenje za lokalno demokracijo in Inštituta IRE – Inštitut regij Evrope (Institute of the Regions of Europe). Vodja MRC-ja Jasmina Selan je ob vključitvi...

Read more

30. 1. 2017

Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje med prejemniki vsebin večgeneracijskih centrov

Na razpisu za večgeneracijske centre, ki bodo zagotovili različne preventivne programe najbolj ranljivim skupinam prebivalcev, sta bila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odobrena dva večgeneracijska centra v Osrednji Sloveniji (t. j. Večgeneracijski center...

Read more

30. 1. 2017

Radijske postaje tudi v ZD Grosuplje

Občina Grosuplje in Zdravstveni dom Grosuplje sta uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje z dne19. 8. 2016, in sicer za nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči. Za radijske postaje v skupni vrednosti 2.578,00 EUR, so bila pridobljena sredstva...

Read more

30. 1. 2017

Občina Ivančna Gorica uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje razsvetljave nogometnega igrišča

Na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016, katerega cilj je bil zagotoviti prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov, je med drugimi uspešno kandidirala tudi Občina Ivančna Gorica...

Read more

4. 10. 2016

Attending the European Week of Regions and Cities in Brussels

In the week from 10th to 13th October 2016 in Brussels a four-day event was held, called the European Week of Regions and Cities (European Week of Regions and Cities) or OPEN DAYS. Besides the Director of Municipal Administration Grosuplje, MSc. Dušan Hočevar, Mayor...

Read more

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us