News

7. 6. 2019

Projekt AQUARES: Drugi posvet deležnikov o ponovni uporabi vode v Sloveniji

V torek, 28. 5. 2019 je v sejni sobi občine Trebnje drugi posvet deležnikov o ponovni uporabi vode, ki smo ga organizirali v okviru projekta AQUARES. Tematika tokratnega srečanja je bila medsektorski pristop in prepletanje različnih politik pri naslavljanju ponovne uporabe vode. Posveta so se udeležili...

Read more

14. 5. 2019

OBČINE GROSUPLJE, IVANČNA GORICA, ŠKOFLJICA, IG IN DOBREPOLJE PODPISALE PISMO O NAMERI O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

Občina Grosuplje v skladu s svojim Dolgoročnim občinskim strateškim načrtom 2015-2020 sledi viziji 3G, ki pomeni, da bomo občino upravljali Gospodarno, razvijali Gostoljubno in usmerjali Globalno. Ob tem pa s sloganom »Grosuplje Goes Green« izpostavljamo še njeno zeleno usmeritev. Nov...

Read more

26. 3. 2019

OBČINA GROSUPLJE USPEŠNO PRIDOBILA EVROPSKA SREDSTVA ZA REKONSTRUKCIJO TABORA CEROVO

Občina Grosuplje in Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« sta v začetku leta, 3. januarja 2019, preko Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja oddala vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev iz...

Read more

13. 3. 2019

NACIONALNI POSVET V OKVIRU EVROPSKEGA PROJEKTA LOCAL4GREEN: POTENCIALI OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA PROMOCIJO OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Grosuplje Goes Green. Da bo tudi prihodnost naše občine zelena. Na strehah Osnovne šole Brinje Grosuplje in Športne dvorane Brinje Grosuplje smo namestili sončno elektrarno, energetsko smo obnovili naše vrtce, šole, pa tudi stari del zdravstvenega doma, postavili smo več...

Read more

15. 2. 2019

2. PARTNERSKI SESTANEK PROJEKTA VEZI NARAVE

V torek, 12. 2., in v sredo, 13. 2. 2019, je v občini Radoboj (Krapinsko-Zagorska županija) na Hrvaškem potekal 2. partnerski sestanek v sklopu projekta VEZI NARAVE / VEZE PRIRODE, katerega vodilni partner je Občina Grosuplje. Projekt je bil odobren v okviru programa...

Read more

23. 1. 2019

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE MAG. DUŠAN HOČEVAR S SODELAVKO TJAŠO PLEŠKO NA SESTANKU S KOORDINATORICO PROJEKTOV PRI ALDI ANNO DITTO

Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar in sodelavka Tjaša Pleško iz medobčinskega razvojnega centra sta se v petek, 18. januarja 2019, v prostorih urbanega centra v Thienah, v Italiji, sestala s koordinatorico projektov pri ALDI (Evropsko združenje za lokalno demokracijo) Anno Ditto,...

Read more

15. 1. 2019

Z GRADNJO PARKIRNE HIŠE P + R GROSUPLJE PRIČNEMO ŽE SPOMLADI

Občina Grosuplje se je s projektom »P + R Grosuplje« uspešno prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in tako za izgradnjo parkirne hiše dobila tudi nepovratna sredstva evropske kohezijske politike v višini 1.655.732,80 evrov. Ta bo nastala na parkirišču pri občini oz. poleg avtobusne...

Read more

15. 12. 2018

Občina Ivančna Gorica uspešna na evropskem razpisu WiFi4EU

Občina Ivančna Gorica je ena izmed 2.800 občin iz celotne Evropske unije, ki je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila t.i. vavčer v višini 15.000 evrov za vzpostavitev WIFI točk za brezplačen internet na javnih mestih. Javni poziv za zbiranje predlogov za evropskem...

Read more

4. 12. 2018

Prvo srečanje usmerjevalne skupine AQUARES

Občina Trebnje je bila uspešna pri partnerski prijavi projekta AQUARES na INTERREG EUROPE, v izvajanju od 1. 6. 2018 do 1. 6. 2023. Projekt se osredotoča na razvoj ukrepov na področju ponovne uporabe vode v regijah EU. Ena prvih aktivnosti je bila vzpostavitev usmerjevalne skupine AQUARES.

Read more

22. 11. 2018

Otvoritev literarnega natečaja »Zgodbe o dobrih ljudeh« v sklopu projekta BA-ČI

Klekljarska skupina Žnurce in Občina Trebnje v okviru projekta Le eno je potrebno – Baraga in čipka kot niti sodelovanja (BA-ČI) začenjata nagradni literarni natečaj Zgodba o dobrih ljudeh. Uradno smo ga predstavili na dogodku Misijonarjevi obrisi v Trebnjem, kjer smo izvedeli več o pomenu znamenitega...

Read more

13. 11. 2018

Gozdne ceste na Veliki Loki so zgrajene in pripravljene na uporabo

Že v prvi polovici leta preteklega leta je Občina Trebnje skupaj s KS Velika Loka pristopila k pripravi projekta izgradnje gozdnih cest Velika Loka–Mlačna in Pluska–Mlačne z odsekom 54. Postopek pridobivanja soglasij lastnikov je bil dolgotrajen in ne vedno enostaven, vendar smo skupaj s predstavniki...

Read more

8. 11. 2018

PRIČENJA SE GRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA NA SPODNJI SLIVNICI

S projektom Športno igrišče Spodnja Slivnica smo spomladi preko Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem (LAS SMP) uspešno pridobili sredstva iz Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja (EKSRP), sedaj pa imamo za izgradnjo le tega, v kolikor ne bo pritožb,...

Read more

3. 11. 2018

Trebnje dobilo svojo sladico

Na dan, ko Slovenija zaznamuje rojstvo slovenskega knjižnega jezika, smo v Trebnjem predstavili zbornik ob 30-letnici prireditve Iz trebanjskega koša, ter ob obujanju spominov uradno poskusili prvo trebanjsko slaščico, Baragovo rezino. Dogodek so odprli člani Občinskega pihalnega orkestra...

Read more

12. 11. 2018

Na programu Erasmus+ Sport odobren projekt RUN4EU v katerega je partnersko vključena Občina Ivančna Gorica

RUN 4 EU je projekt za mobilnost športnikov, prostovoljcev, trenerjev, menedžerjev in osebja neprofitnih organizacij. Projekt združuje srečanja in delavnice za športne delavce in lokalne oblasti ter tek, ki zagotavlja vseevropski športni dogodek, ki spodbuja šport in telesno dejavnost v mestih in krajih, ki...

Read more

15. 10. 2018

Začenjajo se dela za zaključek igrišč v športnem parku

 V tem tednu pričenjamo z izvedbo del v okviru projekta Športni park Trebnje – igrišče, v sklopu katerega bomo zaključili ureditev športnega igrišča v športnem parku in delno uredili tudi tribune. Kot pri projektu obnove igrišča v Velikem Gabru smo se tudi tukaj soočali...

Read more

12. 11. 2018

»Kako pomembna je zate Evropa?« – internacionalni dogodek v Talinu (Estonija)

V prvem vikendu oktobra, med 6. in 9. 10. 2018, smo se trije predstavniki trebanjske občine odpravili v Talin, Estonijo, kjer smo sodelovali na že tretjem internacionalnem dogodku evropskega projekta S.P.A.C.E- Street participation for active citizenship in Europe (ulična participacija za aktivno državljanstvo v Evropi). Tu sodelujemo...

Read more

12. 11. 2018

Odobren projekt CROSSOVER v okviru programa Evropa za državljane, v katerem Občina Ivančna Gorica sodeluje kot partner

V okviru prvega razpisnega roka v letu 2018 na evropskem razpisu Evropa za državljane, sklop Mreža mest je bil odobren projekt CROSSOVER. Projekt združuje 14 partnerjev iz 12 držav in se osredotoča na spodbujanje udeležbe na volitvah v Evropski parlament in aktivno sodelovanje vseh državljanov v življenju EU, z izboljšanjem...

Read more

13. 11. 2018

Začela se je prenova športnega igrišča v Velikem Gabru

Pretekli četrtek smo začeli z deli v okviru izvedbe projekta Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber. Začetek del se je časovno prestavil zaradi iskanja cenovno ustreznega izvajalca. V okviru javnega naročila je bila izbrana Komunala Trebnje. V okviru projekta obnove igrišča v Velikem Gabru bomo:

Read more

12. 10. 2018

PRI IZVAJANJU PODNEBNIH UKREPOV AKTIVNA TUDI OBČINA GROSUPLJE

Občina Grosuplje s svojo usmeritvijo v zeleno prihodnost med drugim aktivno sodeluje tudi v evropskem projektu LIFE Podnebna pot 2050 (Climate Path 2050), ki se osredotoča na podnebne aktivnosti. Projekt LIFE Podnebna pot 2050 izvaja Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, namenjen pa je spremljanju...

Read more

8. 10. 2018

27. FORUM ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA V TREBNJEM

Občina Trebnje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje ter Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivačna Gorica in Trebnje so pripravili 27. Forum odličnosti in mojstrstva. Izjemni dogodek je po podelitvi dveh velikih nagrad odličnosti in mojstrstva navdušil še z zanimivimi predavanji...

Read more

1. 10. 2018

S PROJEKTOM BA-ČI STOPILI NA BARAGOVO POT SPOMINOV

Minuli konec tedna je bil v Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje uvodni dogodek projekta Baraga in čipka kot niti sodelovanja (BA-ČI), ki dediščino dela znamenitega misijonarja Friderika Barage in tradicijo klekljanja povezuje v čipko enakih možnosti. Na dogodku so predstavili več kot 200...

Read more

26. 9. 2018

BARAGOVO TREBNJE BOMO V SOBOTO PRVIČ PREPREDLI S ČIPKO ENAKIH MOŽNOSTI

V duhu dela znamenitega misijonarja Friderika Barage začenjamo edinstven projekt Baraga in čipka kot niti sodelovanja (BA-ČI). Po vzoru izjemnega rojaka bomo spodbujali socialno vključevanje ranljivejših skupin z medgeneracijskimi klekljarskimi delavnicami, širili znanje o Baragi z razstavami,...

Read more

26. 9. 2018

1. PARTNERSKI SESTANEK PROJEKTA VEZI NARAVE

Konec meseca avgusta sta župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in namestnik vodje Organa upravljanja Interreg Slovenija - Hrvaška Dimitrij Pur podpisala pogodbo o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt Vezi narave. Celotna vrednost projekta znaša 2.553.908 evrov, Občina Grosuplje...

Read more

19. 9. 2018

KAKO POMEMBNA JE ZA TREBANJCE EVROPA?

Minuli petek, 14.septembra smo izvedli prvo lokalno ulično debato v sklopu evropskega projekta S.P.A.C.E. (Street participation for active citizenship in Europe), kjer Občina Trebnje sodeluje kot ena izmed devetih evropskih držav članic. Namen projekta je prenesti evropsko debato na ulice, v lokalno območje...

Read more

18. 9. 2018

OBČINA GROSUPLJE USPEŠNO PRIDOBILA EVROPSKA SREDSTVA ZA PROJEKT P + R GROSUPLJE

Vstopili smo v Evropski teden mobilnosti, ki že tradicionalno poteka od 16. do 22. septembra, in se letos odvija pod sloganom »Združuj in učinkovito potuj«. Veseli smo, da lahko prav v tem tednu, prav pod omenjenim sloganom, delimo informacijo, da bo v Grosupljem že naslednje leto stala parkirna hiša P + R Grosuplje....

Read more

18. 9. 2018

OBČINA GROSUPLJE IZVEDLA 1. LOKALNO AKTIVNOST V EVROPSKEM PROJEKTU RECOV

Tradicionalni festival Grosuplje v jeseni, ki ga organizira Občina Grosuplje v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje in Študentskim klubom Groš, se je pričel že v petek, 14. 9. 2018, s koncertom Pihalnega orkestra Glasbene šole Grosuplje, in je trajal vse...

Read more

15. 9. 2018

V SKLOPU PROJEKTA FATE SO NAS SPREJELI TUDI NA MESTNI OBČINI NOVI SAD

V sklopu projekta FATE – Fighting for equal access to sports and exercise in tretjega dobrodelnega mednarodnega turnirja v kickboxingu sta predstavnike Občine Trebnje in partnerjev v projektu (KBV Fearless Fighters, Trebnje, Victory Gym Trenčin, Trenčin, Slovaška, KBT Victory, Novi Sad, Srbija...

Read more

14. 9. 2018

PROJEKT KOLESASRKIH POVEZAV PO OBČINI IVANČNA GORICA UVRŠČEN V DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ

Konec julija je predsednik Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije (LUR), gospod Metod Ropret, podpisal dopolnitev dogovora za razvoj LUR, v kateri je tudi projekt izgradnje kolesarskih povezav v občini Ivančna Gorica.
V dogovor za razvoj regij umeščeni projekt »Gradnja kolesarskih...

Read more

25. 8. 2018

ŠOLA NA TOVARNIŠKI V NOVO ŠOLSKO LETO Z OBNOVLJENO TELOVADNICO

 Šolske poletne počitnice grejo počasi proti koncu, po naših vrtcih in šolah pa tako potekajo še zadnja vzdrževalna dela, da bodo otroke z novim šolskim letom 2018/19 pričakali lepo urejeni prostori, v katerih se bodo prijetno počutili.

Read more

26. 8. 2018

Občina Trebnje je med projekte dogovora za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija uspešno uvrstila več projektov, med drugim tudi dva projekta kolesarskih povezav.

V sklopu instrumenta dogovor za razvoj regij si je Občina Trebnje zadala cilj vzpostavitve dveh regionalnih kolesarskih povezav, ki bosta povezali Trebnje...

Read more

24. 8. 2018

OBČINA TREBNJE USPEŠNO PRIDOBILA SREDSTVA ZA IZGRADNJO GOZDNIH CEST NA VELIKI LOKI

Občina Trebnje je na predlog in v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Velika Loka že v prvi polovici prejšnjega leta pristopila k pripravi projekta izgradnje gozdnih cest Velika Loka-Mlačna in Pluska-Mlačne z odsekom 54.
Partnerici sta nato za ureditev in izboljšanje gozdarske infrastrukture...

Read more

24. 8. 2018

OBČINA GROSUPLJE IN ORGAN UPRAVLJANJA INTERREG SLOVENIJA - HRVAŠKA PODPISALA POGODBO ZA PROJEKT VEZI NARAVE

Občina Grosuplje je v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina in Zavodom RS za varstvo narave ter hrvaškimi partnerji Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko, Udruga Hyla in Krapinsko zagorska županija v sredo, 27. septembra 2017, na javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška prijavila projekt VEZI...

Read more

24. 8. 2018

Evropski projekt KNOTS! – Knowledge, NOT Skepticism! (KNOTS! – Znanje, NE skepticizem!)

V začetku letošnjega julija je luč sveta zagledal zanimiv evropski projekt v katerega je vključena tudi občina Ivančna Gorica. Predstavitvi projekta je sledilo tudi prvo srečanje vseh partnerjev, ki se bodo nekajkrat srečali tudi v prihodnjih 24 mesecih, kolikor časa projekt traja. Eno od srečanj...

Read more

26. 8. 2018

V ČASU POLETNE VROČINE PARTNERJI PROJEKTA FATE LE ŠE BOLJ AKTIVNI

Čeprav je vročina v letošnjem avgustu skoraj neznosna, pa partnerji v projektu FATE ali Fighting for equal access to sports and exercise ne počivamo. V polnem teku so med drugim priprave na tretji mednarodni dogodek...

Read more

21. 8. 2018

VGC SKUPNA TOČKA GROSUPLJE IMA ZA SEBOJ ZELO AKTIVNO LETO

Od 12. maja 2017, ko so v VGC Skupna točka Grosuplje prevzeli ključe centra, pa do danes, so v Skupni točki izvedli preko 250 delavnic, izobraževanj, tečajev oziroma srečanj v skupnem obsegu več kot 2.600 ur, gostili so preko 1500 uporabnikov. Kot je povedala vodja VGC Skupna točka Grosuplje...

Read more

10. 8. 2018

OBČINA IVANČNA GORICA PRIDOBILA SOFINANCIRANJE ZA PROJEKT OHRANJANJA STARIH POKLICEV

Občina Ivančna Gorica je bila uspešna na javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj s projektom Spoznaj stare poklice in obrti, katerega akronim je #STARAZNANJAzaprihodnost.

Read more

8. 8. 2018

OBČINA TREBNJE PREJELA NEPOVRATNA SREDSTVA ZA OBNOVO ŠPORTNEGA IGRIŠČA PRI OŠ VELIKI GABER

Občina Trebnje je s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prejela Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 42.909,00 EUR, za obnovo šolskega športnega igrišča OŠ Veliki Gaber. Investicija, za katero so sredstva namenjena, bo zaključena v letu 2018. Na...

Read more

2. 8. 2018

OBČINA IVANČNA GORICA USPEŠNA NA JAVNEM POZIVU S PROJEKTOM ŠTARTAJ KOT ČEBELAR

Občina Ivančna Gorica je bila uspešna na drugem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) s projektom ŠTARTAJ KOT ČEBELAR, katerega partnerja sta še...

Read more

1. 8. 2018

OBČINA GROSUPLJE KORAK BLIŽJE H GRADNJI KOLESARSKIH POVEZAV

V Grosupljem smo v sklopu dogovora za razvoj osrednjeslovenske regije s projektom »Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi naselji« že pričeli z intenzivno pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarskih povezav na Velikem Mlačevem, Spodnji Slivnici in na Cikavi, skupna ocenjena...

Read more

28. 7. 2018

OBČINA TREBNJE PREJELA SREDSTVA ZA OPERACIJO

Občina Trebnje je s strani Ministrstva za infrastrukturo, Službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko, prejela Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 73.516,02 EUR, za operacijo "Ureditev krožnega križišča na Starem trgu pri kmetijski zadrugi v Trebnjem.   Vir: www.trebnje.si   ...

Read more

28. 7. 2018

OBČINA GROSUPLJE USPEŠNO PRIDOBILA EVROPSKA SREDSTVA ZA UREDITEV POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE NA TABORSKI CESTI V GROSUPLJEM

Občina Grosuplje je s projektom »Ureditve površin za pešce in kolesarje na Taborski cesti« v Grosupljem uspešno kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Ministrstva za infrastrukturo, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike...

Read more

10. 8. 2018

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

Prioriteta naj bodo hitre povezave z Ljubljano V zadnjem desetletju se v Ljubljanski urbani regiji vse več pozornosti namenja trajnostni mobilnosti, saj je naš cilj znižati visoke stopnje emisij in hrupa v prometu ter prometne zastoje, zmanjšati uporabo osebnih vozil...

Read more

20. 7. 2018

EVROPSKA PEŠPOT E6 POTEKA TUDI PREKO OBČINE GROSUPLJE

Prek Evrope poteka dvanajst evropskih pešpoti, med njimi tri tudi preko Slovenije, E6, E7 in E12, za eno pa velja, da poteka tudi preko občine Grosuplje, in sicer E6. Za evropske pešpoti skrbi Evropska popotniška zveza. Samih poti je okoli 60.000 kilometrov, so dolge in vodijo s...

Read more

10. 7. 2018

PROJEKT RECOV - OBČINA GROSUPLJE PARTICIPIRALA NA MEDNARODNI KONFERENCI V SKOPJU

V okviru projekta REthniking COllaborative Values for public services - RECOV se je že odvil prvi izmed štirih mednarodnih dogodkov, od 26. do 28. junija 2018 je bila organizirana mednarodna konferenca v Skopju, ki se je je udeležila tudi skupina predstavnikov iz občine Grosuplje. Projekt...

Read more

28. 6. 2018

Občina Trebnje in KD Trebnje uspešno pridobili sredstva za projekt »Eno je potrebno - Baraga in čipka kot niti sodelovanja«

Na pobudo KD Trebnje, sekcije Žnurce, je Občina Trebnje pristopila k pripravi projekta Baraga in čipka kot niti sodelovanja (BA-ČI). Projekt smo septembra lani skupaj prijavili na 2. javni poziv LAS STIK. Sredstva za sofinanciranje LAS-u oziroma upravičencem dodeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo...

Read more

20. 6. 2018

OBČINA GROSUPLJE USPEŠNO PRIDOBILA EVROPSKA SREDSTVA ZA PROJEKT VEZI NARAVE

Občina Grosuplje je v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina in Zavodom RS za varstvo narave ter hrvaškimi partnerji Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko, Udruga Hyla in Krapinsko zagorska županija v sredo, 27. septembra 2017, na javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška prijavila projekt VEZI...

Read more

15. 6. 2018

Študijski obisk: Kako to počnejo na Švedskem? Mladinsko delo, namreč.

Med 21. in 25. majem se je delegacija 17 predstavnikov slovenskih občin in organizacij ter institucij, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, mudila na študijskem obisku na Švedskem, natančneje v mestu Göteborg, kjer so spoznavali model ter način izvajanja mladinskega dela v tem švedskem...

Read more

1. 6. 2018

OBČINA TREBNJE USPEŠNA PRI PARTNERSKI PRIJAVI PROJEKTA AQUARES NA PROGRAM INTERREG EUROPE

Program Interreg Europe je oblika transnacionalnega sodelovanja, ki svojo podporo namenja projektom na področjih raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij, nizkoogljičnega gospodarstva in okolja ter učinkovite rabe virov. Vir financiranja znotraj programa je Evropski sklad za...

Read more

31. 5. 2018

OBČINE GROSUPLJE, IVANČNA GORICA IN TREBNJE UDELEŽENKE ŠTUDIJSKEGA OBISKA NA ŠVEDSKEM - MEDNARODNA AKTIVNOST V OKVIRU PROJEKTA EUROPE GOES LOCAL

Projekt Europe Goes Local – Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni (v nadaljevanju EGL) je projekt strateškega partnerstva, v katerem sodeluje 24 nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji, Partnerstvo Evropske komisije in Sveta Evrope na področju mladine, Evropski...

Read more

28. 5. 2018

OTVORITEV VAŠKEGA JEDRA CEROVO IN RAZŠIRJENE NARAVOSLOVNE UČNE POTI PO SLEDEH VODOMCA

V soboto, 26. maja 2018, je bilo na Cerovem, kjer smo se zbrali ljubitelji narave, živali in dobre družbe, resnično veselo. Razlogov, da smo se zbrali prav tam, je bilo veliko. Glavni pa so bili trije: svečana otvoritev vaškega jedra v vasi Cerovo, otvoritev razširjene in obogatene naravoslovne...

Read more

25. 5. 2018

MINISTER ZA INFRASTRUKTURO IN ŽUPANI PODPISALI DOGOVOR O SODELOVANJU PRI IZVEDBI KOLESARSKE POVEZAVE 4P - PRIJETNA POT PRIJATELJSTVA IN POVEZOVANJA

V četrtek, 24. maja 2018, so minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in župani občin Škofljica Ivan Jordan, Grosuplje dr. Peter Verlič, Ivančna Gorica Dušan Strnad, Žužemberk Franc Škufca in Dolenjske Toplice Jože Muhič podpisali dogovor o sodelovanju pri izvajanju...

Read more

25. 5. 2018

ŽUPANI PODPISALI DOGOVOR O SODELOVANJU NA PODROČJU REVITALIZACIJE ČEZMEJNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE LJUBLJANA-GROSUPLJE-TREBNJE-NOVO MESTO-METLIKA-KARLOVEC-ZAGREB

V sredo, 23. maja 2018, je devet slovenskih občin in Karlovška županija na Otočcu podpisalo dogovor o sodelovanju na področju revitalizacije čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Trebnje–Novo mesto–Metlika–Karlovec–Zagreb. Gre za skupni...

Read more

22. 5. 2018

OBČINA GROSUPLJE AKTIVNO SODELUJE V EVROPSKIH PROJEKTIH LOCAL4GREEN IN LIFE CLIMATE PATH 2050 - ZA ZELENO OBČINO GROSUPLJE

Zeleno občino Grosuplje prav gotovo čaka še bolj zelena prihodnost. Spodbujamo uporabnikom prijazen javni potniški promet, ki ga dopolnjujejo urejene površine za pešce, obetajo se nam tudi nove urejene kolesarske povezave. Naši javni objekti so energetsko sanirani, nova moderna...

Read more

18. 5. 2018

OBČINA GROSUPLJE JE PREJELA NAZIV PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO

V okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva je v torek, 15. maja 2018, v Kulturnem domu Krško potekala prireditev Slovesni dan prostovoljstva, na kateri je Slovenska filantropija podelila nazive Junaki našega časa, Naj prostovoljec v javni upravi, Prostovoljstvu prijazno mesto, Naj mentor prostovoljcev...

Read more

18. 5. 2018

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2018 V VGC SKUPNA TOČKA GROSUPLJE

V tednu med 12. in 19. majem 2018 je pod okriljem projekta EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2018 po Sloveniji potekalo več kot 40 dogodkov. Kot je povedala vodja VGC Skupna točka Grosuplje Taja T. Berk, so v VGC Skupna točka Grosuplje s projektom dihali ves teden. Osrednji dogodek, ki so ga naslovili »LEP POZDRAV...

Read more

14. 5. 2018

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE: FOLKLORNI VEČER VSEH FOLKLORNIH SKUPIN ZKD GROSUPLJE

V četrtek, 14. maja 2018, se je po vsej Sloveniji začel teden ljubiteljske kulture, v okviru katerega se bo do 20. maja po Sloveniji odvilo več kot tisoč dogodkov. Med njimi je tudi Folklorni večer vseh folklornih skupin Zveze kulturnih društev Grosuplje, ki se je v petek, 11. maja 2018, odvil v...

Read more

15. 5. 2018

Občina Trebnje je že bila že drugič uspešna na razpisu Fundacije za šport, ki si kot nepridobitna organizacija zavzema za pridobitev čim večjih sredstev, s katerimi kakovostno financira štiri pomembne dele športa: športne dejavnosti od vrhunskega športa do športa...

Read more

13. 4. 2018

Evropski projekti – priložnost za potovanja in nova znanja

Sodelovanje Občine Trebnje na evropskih projektih je okno v svet, ki prinaša dobre prakse in nove izkušnje. Pretekli teden smo sodelovali na predstavitvi evropskega projekta S.P.A.C.E. Prve dni aprila sem preživel v Tiggianu na jugu Italije, kjer so nam na tridnevnem dogodku predstavili...

Read more

12. 4. 2018

Začetek ureditvenih del Centra za krepitev zdravja v Ivančni Gorici

12. 4. 2018 sta župan Dušan Strnad in prokurist izvajalskega podjetja TIPO Investicijske gradnje d.o.o. iz Ljubljane Marjan Miklič, podpisala pogodbo za ureditev zdravstvenih ambulant nad lekarno v Ivančni Gorici.

Občina Ivančna Gorica bo uredila zdravstvene prostore v objektu, ki...

Read more

15. 5. 2018

Na Slovaškem Trebanjci s 100% izkupičkom, za center Autis pa zbrali preko 2.000 EUR!

V soboto, 7. aprila 2018, je v Trenčinu na Slovaškem, pod taktirko partnerskega kluba Victory Gym Trenčin in s podporo Občine Trebnje, Kluba borilnih veščin Fearless Fighters Trebnje, Victory Gym Novi Sad in Boxing Academy Diamond Trst, potekal drugi mednarodni borilni spektakel v sklopu projekta...

Read more

4. 4. 2018

OBČINA GROSUPLJE USPEŠNO PRIDOBILA EVROPSKA SREDSTVA ZA NOVO ŠPORTNO IGRIŠČE NA SPODNJI SLIVNICI

Občina Grosuplje je s projektom Športno igrišče Spodnja Slivnica uspešno kandidirala na 1. Javni poziv Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem (LAS SMP) za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja (EKSRP). Upravni odbor LAS...

Read more

19. 3. 2018

Občina Ivančna Gorica in Zdravstveni dom Ivančna Gorica uspešno pridobila nekaj manj kot 550.000 EUR nepovratnih sredstev

Občina Ivančna Gorica in Zdravstveni dom Ivančna Gorica sta uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih nekaj manj kot 550.000 EUR nepovratnih sredstev....

Read more

16. 3. 2018

MRC GOSTIL SESTANEK DELOVNE SKUPINE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE ZA ČRPANJE EU SREDSTEV V GROSUPLJEM

V torek, 13. marca 2018, je v Družbenem domu Grosuplje potekal sestanek delovne skupine Skupnosti občin Slovenije za črpanje EU sredstev. Sestanka so se udeležili koordinator Delovne skupine za črpanje EU sredstev Miha Mohor iz Skupnosti občin Slovenije, direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan...

Read more

13. 3. 2018

FATE FIGHT NIGHT TREBNJE - Uspešen začetek projekta FATE, ki ga sofinancira program Erasmus+ Evropske unije

V soboto, 10. marca 2018, je v Trebnjem, v sklopu projekta FATE in v organizaciji Kluba borilnih veščin Fearless Fighters, srčnega Alena Štritofa, Občine Trebnje in koordinatorke projekta Mateje Zupančič, potekal eden največjih in najzanimivejših borilnih spektaklov doslej, FATE...

Read more

28. 2. 2018

DELOVANJE MRC OBČIN GROSUPLJE, IVANČNA GORICA IN TREBNJE SMO PREDSTAVILI TUDI OBČINAMA DOBREPOLJE IN VELIKE LAŠČE

V torek, 27. februarja 2018, sta Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje obiskala župana občine Dobrepolje Janez Pavlin in občine Velike Lašče Anton Zakrajšek. V prostorih centra so ju sprejeli naš župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave...

Read more

18. 3. 2018

DELOVANJE MRC OBČIN GROSUPLJE, IVANČNA GORICA IN TREBNJE SMO PREDSTAVILI TUDI OBČINAMA ŠKOFLJICA IN IG

 V petek, 2. februarja 2018, sta Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje obiskala župana občine Škofljica Ivan Jordan in občine Ig Janez Cimperman s sodelavkama. V prostorih centra so jih sprejeli naš župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave...

Read more

29. 1. 2018

Z Občino Grosuplje certifikat ISO 9001:2015 pridobil tudi MRC

V začetku leta 2017 je Občina Grosuplje pristopila k pridobitvi mednarodnega standarda kakovosti ISO 9001:2015 - sistemi vodenja kakovosti in izpolnila vse zahteve za pridobitev standarda. V četrtek, 14. decembra 2017, ji je bil zato na Županovem novoletnem sprejemu podeljen certifikat ISO 9001:2015....

Read more

7. 1. 2018

OBČINA GROSUPLJE JE PARTNERICA V MEDNARODNEM PROJEKTU RECOV - RETHINKING COLLABORATIVE VALUES FOR PUBLIC SERVICES

Občina Grosuplje je skupaj z devetimi evropskimi občinami, med katerimi je vodilni partner Municipality of Centar Skopje (Makedonija), uspela pridobiti nepovratna evropska sredstva na razpisu programa Evropa za državljane (Mreža mest) za projekt RECOV (REthinking COllaborative Values for public services)....

Read more

12. 12. 2017

Občina Grosuplje želi z vključevanjem v različne projekte postati mladim še bolj prijazna občina

Občina Grosuplje je ponosna nosilka certifikata Mladim prijazna občina, a pridobljen certifikat za nas hkrati pomeni tudi neko vzpodbudo, pa tudi zavezo, da bomo mladim v naši občini v prihodnje namenjali še več pozornosti.
Na podlagi programov in dejavnosti, ki jih izvajajo mladinske organizacije, ter...

Read more

21. 11. 2017

MRC kot soorganizator 26. Foruma odličnosti in mojstrstva

Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje je v preteklih mesecih z veseljem prevzel nalogo soorganizatorja 26. Forum odličnosti in mojstrstva, ki je v četrtek, 16. 11. 2017, potekal v Trebnjem....

Read more

7. 11. 2017

OBČINA TREBNJE s projektom FATE (Fighting for equal access to sports and exercise) uspešna na razpisu ERASMUS+ SPORT

V sklopu Medobčinskega razvojnega centra, ki od septembra 2016 deluje kot skupna občinska uprava občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, je Občina Trebnje pripravila in marca 2017 na razpis programa Erasmus+ Sport Majhna partnerska sodelovanja prijavila projekt s kratkim naslovom FATE,...

Read more

12. 11. 2017

OBISK PREDSEDNIKA INŠTITUTA REGIJ EVROPE DR. FRANZA SCHAUSBERGERJA

Že dobro leto mineva, odkar so Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje ustanovile Medobčinski razvojni center, katerega osnovna naloga je spremljanje in prijava na evropske razpise. Občina Grosuplje se je že kmalu potem vključila tudi v združenje ALDA – Evropsko združenje za lokalno demokracijo...

Read more

30. 8. 2017

OSVETLITEV SPREHAJALNE POTI OB GROSUPELJŠČICI: Med potrjenimi operacijami upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem na prvem roku 1. javnega poziva za sofinanciranje iz ESRR tudi projekt Občine Grosuplje

Na 9. redni seji je upravni odbor LAS Sožitje med mestom in podeželjem odločal o izboru operacij, prijavljenih na prvi rok, 1. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz sklada ESRR. Med potrjenimi operacijami je bil tudi projekt osvetlitve sprehajalne poti ob Grosupeljščici Občine Grosuplje, čaka...

Read more

26. 7. 2017

Občina Grosuplje uspešno pridobila subvencijo za zaposlitev na področju kulture

Čeprav je stopnja brezposelnosti mladih med 25. in 29. letom v Osrednji Sloveniji nekaj nižja kot v drugih regijah, nas vseeno zelo veseli, da je bila Občina Grosuplje uspešna na javnem razpisu izbora operacij v okviru pridobivanja dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, in sicer...

Read more

26. 7. 2017

Občini Grosuplje in Trebnje uspešni na javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in vgradne športne opreme

Oktobra 2016 je Fundacija za šport, ki se kot nepridobitna organizacija zavzema za pridobitev čim več sredstev, s katerimi kakovostno financira štiri pomembne dele športa: športne dejavnosti od vrhunskega športa do športa otrok in mladine, športne objekte, raziskovanje in razvoj športa...

Read more

13. 7. 2017

Med odobrenimi projekti zadnjega razpisa programa Evropa za državljane, kot partnerica v projektu S.P.A.C.E., uspešna tudi Občina Trebnje

Program Evropa za državljane je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, program Evropa za državljane promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo...

Read more

12. 7. 2017

Občine MRC-ja, Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, pristopile k sodelovanju v transnacionalnem projektu LOCAL4GREEN

Na povabilo Gradbenega inštituta ZRMK so se odzvale občine MRC-ja, Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, in pristopile k sodelovanju v transnacionalnem projektu LOCAL4GREEN - Local Policies for Green Energy, ki je namenjen oblikovanju in implementaciji lokalnih politik na področju promocije obnovljivih...

Read more

7. 7. 2017

Občina Trebnje bo muzej na prostem

Ministrstvo za kulturo je decembra 2017 objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine oziroma spomeniško-varstveni projektni razpis. Predmet razpisa, razdeljenega na dva sklopa, je bil sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za...

Read more

31. 5. 2017

Na generalni letni skupščini združenja ALDA v Torunju, Poljska tudi člani MRC-ja

Več kot 170 udeležencev iz celotne Evrope, med katerimi je bila tudi vodja Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje gospa Jasmina Selan (MRC je namreč član združenja), se je udeležilo generalne skupščine združenja ALDA (ali Evropskega združenja...

Read more

19. 4. 2017

Občina Ivančna Gorica uspešna na javnem pozivu Eko Sklada

Občina Ivančna Gorica je v marcu 2017 na Eko Sklad, Slovenski okoljski sklad oddala vlogo za dodelitev nepovratne finančne spodbude za ukrep toplotne izolacije fasade in stropa proti neogrevanem prostoru večstanovanjske stavbe v Ivančni Gorici, Gorenja vas 2. Z javnim razpisom Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe...

Read more

13. 4. 2017

Grosuplje, Ivančna Gorica and Trebnje GO LOCAL

Občine MRC-ja so se pred kratkim vključile v projekt z naslovom Europe Goes Local – Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni, ki predstavlja strateško partnerstvo 20 nacionalnih agencij na evropski ravni in ga (so)organizira ter izvaja tudi MOVIT,...

Read more

20. 3. 2017

Delovni sestanek MRC-ja z Regionalno agencijo za razvoj vzhodne Srbije (RARIS) v Trebnjem

V sredo, 15. marca 2017, je ekipa Medobčinskega razvojnega centra na delovnem obisku sprejela predstavnike RARIS-a oziroma Regionalne agencije za razvoj vzhodne Srbije. Sestanek se je pričel v veliki sejni sobi Občine Trebnje, kjer so goste nagovorili župan Občine Trebnje,...

Read more

14. 3. 2017

Evropska poslanca Patricija Šulin in Wim Van de Camp na obisku v Občini Ivančna Gorica – med drugim spoznala tudi MRC

V okviru Regionalnega foruma za razpravo je Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji pripravila konferenco "Transport in turizem, priložnosti in pasti". Namen konference je bil vzpostavitev dialoga med evropskimi poslanci, odgovornim poročevalcem Evropskega parlamenta, strokovnjaki...

Read more

6. 3. 2017

Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje se zavedajo pomembnosti trajnostne mobilnosti - vse tri uspešne na razpisu za polnilne postaje za električna vozila

Predmet javnega poziva Eko sklada, ki je bil objavljen konec novembra 2016, so bile nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture - novih polnilnih postaj - za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti.

Read more

23. 2. 2017

Zakaj članstvo občine v evropskih združenjih?

Kot lahko beremo na strani Ministrstva za javno upravo ima tako imenovano čezmejno sodelovanje samoupravnih lokalnih skupnosti ima v Evropi že dolgo tradicijo. Svet Evrope je že leta 1980 s sprejetjem t.i. Madridske konvencije z dodatnimi protokoli utrl pot oblikovanju določenim tipskim oblikam čezmejnega...

Read more

30. 1. 2017

Delovno srečanje s predstavnikoma Evropskega združenja za lokalno demokracijo (ALDA)

Medobčinski razvojni center (MRC) občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje je jeseni postal del združenja ALDA – Evropsko združenje za lokalno demokracijo in Inštituta IRE – Inštitut regij Evrope (Institute of the Regions of Europe). Vodja MRC-ja Jasmina Selan je ob vključitvi...

Read more

30. 1. 2017

Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje med prejemniki vsebin večgeneracijskih centrov

Na razpisu za večgeneracijske centre, ki bodo zagotovili različne preventivne programe najbolj ranljivim skupinam prebivalcev, sta bila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odobrena dva večgeneracijska centra v Osrednji Sloveniji (t. j. Večgeneracijski center...

Read more

30. 1. 2017

Radijske postaje tudi v ZD Grosuplje

Občina Grosuplje in Zdravstveni dom Grosuplje sta uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje z dne19. 8. 2016, in sicer za nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči. Za radijske postaje v skupni vrednosti 2.578,00 EUR, so bila pridobljena sredstva...

Read more

30. 1. 2017

Občina Ivančna Gorica uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje razsvetljave nogometnega igrišča

Na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016, katerega cilj je bil zagotoviti prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov, je med drugimi uspešno kandidirala tudi Občina Ivančna Gorica...

Read more

12. 7. 2017

Občina Trebnje bo Jurjevo domačijo obnovila s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo je decembra 2017 objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine oziroma spomeniško-varstveni projektni razpis. Predmet razpisa, razdeljenega na dva sklopa, je bil sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za...

Read more

4. 10. 2016

Attending the European Week of Regions and Cities in Brussels

In the week from 10th to 13th October 2016 in Brussels a four-day event was held, called the European Week of Regions and Cities (European Week of Regions and Cities) or OPEN DAYS. Besides the Director of Municipal Administration Grosuplje, MSc. Dušan Hočevar, Mayor...

Read more

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us