1. PARTNERSKI SESTANEK PROJEKTA VEZI NARAVE

Konec meseca avgusta sta župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in namestnik vodje Organa upravljanja Interreg Slovenija - Hrvaška Dimitrij Pur podpisala pogodbo o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt Vezi narave. Celotna vrednost projekta znaša 2.553.908 evrov, Občina Grosuplje pa v njem sodeluje kot vodilni partner.

V okviru projekta je v torek, 25. septembra 2018, v Grosupljem že potekal uvodni oz. 1. sestanek projektnih partnerjev. »Verjamem, da bomo z današnjim uvodnim sestankom uspešno zastavili določene aktivnosti, ki nas čakajo tekom projekta, in tako s tesnim sodelovanjem, ki je ključnega pomena, pripomogli k uspešnosti projekta Vezi narave,« je uvodoma povedala vodja projekta Nataša Hribernik.

Zbrane na sestanku je v svojem imenu kot tudi v imenu direktorja občinske uprave mag. Dušana Hočevarja, ki bo po operativni strani bdel nad celotnim projektom, pozdravil župan dr. Peter Verlič. »Ta projekt ni pomemben samo za razvoj turizma v naši občini, ampak je še veliko več,« je dejal. S projektom oživljamo Radensko polje, ne le kot naravno lepoto, kot naravno znamenitost, ampak tudi na način, da ga bomo približali najprej našim lokalnim prebivalcem, v okviru Ljubljanske urbane regije pa bomo poskušali pripeljati tudi turiste, ki danes obiščejo Ljubljano. S projektom bomo dobili tudi južno vstopno točko na Radensko polje, in sicer s preureditvijo včasih prisluškovalnega objekta v naravovarstveni center Šica.

»Uspešno delajte oz. uspešno delajmo vsi skupaj in pa seveda, postanimo prijatelji,« je dejal župan in še povedal, da verjame, da ta projekt ne bo povezal samo narave, ampak bo povezal tudi nas, projektne partnerje.

Kot rečeno, Občina Grosuplje v projektu sodeluje kot vodilni partner, projektni partnerji pa so še: Občina Rogaška Slatina, Zavod RS za varstvo narave, Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko, Udruga Hyla in Krapinsko zagorska županija. Sam projekt traja 30 mesecev, njegov cilj pa je zaščita in obnova biotske raznolikosti za današnje in prihodnje rodove.

Tekom projekta bosta vzpostavljena dva centra, naravovarstveni center Šica na Radenskem polju in naravovarstveni center Sotla v Rogaški Slatini, vzpostavljene pa bodo tudi info dostopne točke Zelenjak ob Sotli, Kanjon Kamačnik in Narodni park Risnjak.

Sodelujoči v projektu so si v nadaljevanju pogledali, kaj je prispevek in kaj so koristi za posameznega projektnega partnerja v projektu, ter za tem oblikovali že tudi načrt izvedbe projekta, posamezne delovne sklope.

 

Vir: www.grosuplje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us