27. FORUM ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA V TREBNJEM

Občina Trebnje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje ter Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivačna Gorica in Trebnje so pripravili 27. Forum odličnosti in mojstrstva. Izjemni dogodek je po podelitvi dveh velikih nagrad odličnosti in mojstrstva navdušil še z zanimivimi predavanji in razpravami na treh panelih. 

Obiskovalce 27. Foruma odličnosti in mojstrstva sta uvodoma navdušila Godalni orkester Glasbene šole Trebnje in sopranistka Jerica Steklasa, trebanjski župan Alojzij Kastelic je poudaril, da je to izjemen dogodek, ki omogoča povezovanje med ljudmi in stik z odličnimi posamezniki, ki igrajo pomembno vlogo v slovenskem in mednarodnem prostoru, slavnostni govornik je bil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, ki je poudaril pomen odličnosti in digitalne pismenosti, predsednik uprave novomeškega podjetja Krka Jože Colarič pa uvodno predavanje zaključil s tem, da je garancija za uspeh delo v povezavi v znanjem in dobrim marketingom.

Letos sta bili kot uvod v celodnevno dogajanje podeljeni dve veliki nagradi odličnosti in mojstrstva – prejela sta ju direktor podjetja TEM d. d. Čatež Andrej Bajuk in ravnatelj Anton Podbevšek Teatra Matjaž Berger.

V podjetju TEM Čatež so družinske vrednote prenesli v poslovni svet. Andrej Bajuk je izvršni direktor in solastnik podjetja TEM Čatež, vodilnega slovenskega proizvajalca električnih stikal in vtičnic z več kot 40-letno tradicijo. Vodenje podjetja je prevzel leta 1996, potem ko je šest let v podjetju opravljal različne funkcije, ravno v trenutku, ko je podjetje izgubilo glavni trg in je nastopila kriza poslovanja. Z energijo in skupnimi vrednotami je s sodelavci z novimi pristopi oživil tovarno, ki je danes vodilna na trgu stikal in vtičnic, skoraj 70 odstotkov inštalacijskih stikal in vtičnic lastne blagovne znamke izvažajo na tuje trge. Leta 2017 je Andrej Bajuk prejel nagrado za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Gospodarske zbornice Slovenije, t. i. gospodarskega oskarja. Družba TEM z intenzivnim vlaganjem v nove proizvode, moderne tehnologije in v zaposlene nenehno povečuje svojo ponudbo, konkurenčnost in poslovne rezultate. Danes podjetje zaposluje 139 oseb, pred tedni so slovesno odprli nove poslovne skladiščne prostore, ki obetajo novih 50 delovnih mest, in tesno sodeluje z lokalnim okoljem. Andrej Bajuk z uspehi pri vodenju podjetja in delovanjem v širši lokalni skupnosti dokazuje svojo odličnost in mojstrstvo, zato mu je bila podeljena Velika nagrada mojstrstva in odličnosti leta 2018.

»Menim, da je vsako tako priznanje za nas najprej priznanje dobrega dela za nazaj in obveznost za naprej. Neradi se izpostavljamo in ne iščemo pozornosti skozi nagrade, delamo ciljno s kupci, s tistimi, s katerimi sodelujemo na poslovnem področju. Radi smo vpeti v lokalno okolje. Vsi tisti, ki nas poznajo, se k nam vračajo zato, ker dokazujemo nenehno, da smo dobri. Vseeno pa priznanje godi in se zahvaljujem za prepoznavnost našega podjetja in tega, kar počnemo,« je po prejemu nagrade povedal direktor TEM Čatež Andrej Bajuk. 

Matjaž Berger je velikan med režiserji, dramaturgi, gledališčniki, povezovalec različnih kulturnih dejavnosti z gospodarstvom, športom in politiko, je uspešni iskalec najprimernejšega mesta za ugnezditev njegovih predstav med publiko, je podjetnik, filozof in intelektualec. Svoje poslanstvo prepoznava v gledališki obliki iskanja odgovorov na temeljna vprašanja sedanjega časa, uživa zaupanje stroke in najvidnejših predstavnikov oblasti. Potem ko je vrsto let deloval v Mladinskem gledališču Ljubljana, od leta 2006 pa uresničuje svojo vizijo v Anton Podbevšek Teatru v Novem metu, ki je najmlajše gledališče v državi, zasnovano tako, da je vsak dogodek koprodukcija gledališča, glasbe, scenografije, režije, kostumografije in vse, kar teater potrebuje, da naredi dobro predstavo. Zelo pomembno nalogo APT in Matjaž Berger opravljata v vzgoji in izobraževanju začetnikov na področju umetnosti, gledališča in epistemoloških programov. Predstave nastajajo kot zaključeni projekti, v katerih praviloma nastopa veliko sodelujočih različnih profilov znanja, s čimer APT razvija pozitivno povezovanje različnih strok v gospodarstvu Dolenjske in sosednjih narodov. Matjaž Berger je hkrati pisatelj in filmar, režiser in filozof, ustvarjalec in človek, ki pri svojem delu dokazuje mojstrstvo, zato je prejel Veliko nagrado mojstrstva in odličnosti leta 2018.

»Priznanje pomeni, da umetnost kot netržno blago lahko vzpostavlja popolnoma drugačne učinke, ki so na simbolni, na semantični ravni, ki razvijajo določene uvide in to je priznanje temu angažmaju. Je pa hkrati seveda priznanje celotnemu mojemu malemu kolektivu, ki šteje devet ljudi, ki z nadčloveškimi napori tekmujejo z ostalimi gledališkimi produkcijami, ki imajo bistveno več zaposlenih in tako naprej. Zelo sem ponosen, da smo v zelo kratkem času dosegli ali pa osvojili različne sociološke teritorije,« je po prejemu nagrade povedal ravnatelj APT Matjaž Berger. 

Na prvem panelu so dr. Peter Wostner, dr. Nevenka Cukjati, prof. dr. Jože Gričar in prof. dr. Miha Japelj z moderatorko Mojco Krajnc razmišljali o pametni specializaciji in pametnih sistemih. Osrednja misel je bila, da je prihodnost v povezovanju, sodelovanju, v sodelovanju v strateško-razvojnih partnerstvih. Vodja sektorja za koordinacijo pametne specializacije na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Peter Wostner je prepričan, da je bistvo pametne specializacije povezovanje: »Gre za uvajanje avtomatizacije v gospodarstvo. To je zelo večdimenzionalen in kompleksen problem. Ali pa izziv, ki ga, razen največjih podjetij, nihče ne more izpeljati sam. Iz tega sledi, da je nujno, da pride do povezovanja med podjetji samimi in do povezovanja med podjetji in raziskovalnimi organizacijami. Seveda pa mora vso zadevo podpreti tudi država. Dinamika teh procesov je tako visoka, da se bodo samo najhitrejši v globalni reorganizaciji proizvodnje uspešno pozicionirali.« 

Na drugem panelu z naslovom Uveljavljanje na globalnih trgih – Kako osredotočiti razvojna vlaganja na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc? pa so se Bojana Omersel Weeks, dr. Slavko Dolinšek, dr. Matej Forjan, dr. Janez Povh in dr. Jože Korbar osredotočili na prihodnost, na to, kar je potrebno, da bi bili ustvarjalci trendov. Tudi oni so strinjali, da je za to ključen skupen pristop. »Samo če združimo potenciale med različnimi resorsi, med različnimi inštitucijami, organizacijami tako v gospodarstvu, tako v raziskovalni sferi, v visokem šolstvu, med bomo skonstruirali dovolj kritične mase, da lahko konkuriramo velikim globalnim konkurenčnim podjetjem in organizacijam na trgu. Ker pri nas je fragmentacija še vedno žal eden ključnih zaviralnih momentov uveljavljanja boljšega prenosa znanja v proizvodnjo,« poudarja Bojana Omersel Weeks iz Slovenskega inovacijskega stičišča, Evropsko gospodarsko interesno združenje, in dodaja, da bi morali v Sloveniji na državnem nivoju vpeljati institucijo, ki bi povezala in bdela nad inovacijami. 

Predavanje Mihe Mazzinija je nadaljevalo misel iz drugega panela, da bi bilo treba vnesti spremembe v šolstvo. »Odnos do inovativnosti in ustvarjalnosti nasploh je treba začeti spreminjati že s šolstvom, ki je zdaj predimenzionirano in usmerjeno v filanje podatkov. Podatke danes otroci dobijo na internetu, nimajo pa nobenega orodja, kako z razmišljanjem, z logiko ugotoviti, kaj so lažne novice, kaj so prave novice. Najbolj učinkovito se učimo s posnemanjem, se pravi, da imamo nek zgled in hočemo biti taki kot ta zgled. Drugo je pa to, da ni važna pridnost, važen je učinek. Slovenstvo je kultura pridnosti, sodobni svet pa kultura učinka in tu imamo težave, ker delamo preveč delovnih ur za premalo učinka.« 

Na tretjem panelu o etiki, vrednotah in ključnih veščinah v visokotehnološki družbi so Patricija Pavlič, Helena Jurše Rogelj, Tomaž Pintarič in Gregor Sepaher v ospredje postavili kompetence. Direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje Patricija Pavlič: »Naš pogovor je želel osvetliti učinke projekta, ki se počasi izteka, katerega namen je bil usposobiti starejše zaposlene, nižje izobražene z aktualnimi splošnimi znanji, da usvojijo splošne kompetence sodelovanja, dela v večgeneracijskih kolektivih, ravnanja z zdravjem, ohranjanja vitalnosti, da čim bolj kakovostno lahko delujejo in funkcionirajo v organizaciji, na delovnem mestu, Hkrati pa je bil poudarek, da usvojijo zlasti sodobne digitalne in pa IKT veščine, ki so danes temelj vsakega delovnega mesta.« 

Zaključno misel dogodka je imel dr. Janez Gabrijelčič, član Strateškega odbora forumov odličnosti in mojstrstva, ki je poudaril, da so v Trebnjem poslušalci lahko slišali velike osebnosti, ki so povedale, kako je treba delati, razmišljati in živeti. Dodal je, da so tudi tokrat naredili prestop od kakovosti k odličnosti in vse pozval, naj vsak dan naredijo nekaj dobrega zase, za družino, za okolje, naj živijo vrednote.

Predstavitev odličnih izdelkov in storitev smo na Forum odličnosti in mojstrstva prvič umestili lani, ko smo v Trebnjem tudi sam forum gostili prvič.

Letos smo predstavitev še razširili, in sicer na celotno Temeniško, Mirnsko dolino in širše, skupaj pa je na predstavitvah sodelovalo že 20 različnih institucij, podjetij in storitev.

S ponosom smo tako gostili podjetja

- TEM Čatež d. d.,

- REM d. o. o.,

- Trimo d. d.,

- Komunalo Trebnje d.o.o.,

- M Tom d.o.o.,

- Pan Jan d.o.o.,

- Cvetličarno Kala,

- B&G Chillies,

- Vinsko klet Frelih in

- zavod Dežela kozolcev Šentrupert.

Med institucijami pa smo gostili

- Meodbčinski razvojni center občin Grosuplkje, Ivančna Gorica in Trebnje,

- Pametna mesta in skupnosti iz Instituta Jožef Stefan,

- Slovensko inovacijsko stičišče, Evropsko gospodarsko interesno združenje,

- Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani,

- Osnovno šolo Trebnje,

- Glasbeno šolo Trebnje,

- CIK Trebnje,

- Šolski center Novo mesto,

- Grm Novo mesto in

- RIC Novo mesto.

Hvala vsem udeležencem!

 

Vir: www.trebnje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us