OBČINA TREBNJE USPEŠNA PRI PARTNERSKI PRIJAVI PROJEKTA AQUARES NA PROGRAM INTERREG EUROPE

Program Interreg Europe je oblika transnacionalnega sodelovanja, ki svojo podporo namenja projektom na področjih raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij, nizkoogljičnega gospodarstva in okolja ter učinkovite rabe virov. Vir financiranja znotraj programa je Evropski sklad za regionalni razvoj, skupni proračun programa v obdobju 2014-2020 pa je 426,309,618.00 €.

V projektu z zvenečim imenom Aquares gre za razvoj politik na področju ponovne uporabe vode v evropskih regijah, ki želijo svojo skrb posvečati tudi učinkoviti rabi virov. Cilj je izboljšati izvajanje teritorialnih politik, in sicer z artikulacijo procesa integracije ponovne uporabe vode v teritorialne razvojne načrte, z namenom spodbujanja učinkovite rabe in upravljanja voda v regijah EU ter s tem podpiranja trajnostnega razvoja. Skupna vrednost projekta znaša 1.835.546,00 EUR, delež Občine Trebnje pa je 138.586,00 EUR, od česar bo občina pridobila 117.798,00 EUR sofinanciranja.

Občina Trebnje bo znotraj projekta, ki se bo izvedel v dveh fazah, od katerih bo prva trajal tri, druga pa dve leti, s partnerji načrtovala in podpirala uporabo neizkoriščenih sivih vodnih virov. Identificirali in integrirali bomo tehnike in postopke za ponovno uporabo vode ter sprejemali potrebne standarde za kakovost vode s pomočjo izmenjav prakse in izkušenj med regijami in akterji, ki so pomembni za ponovno uporabo vode in učinkovitejše izkoriščanje vode, s čimer se bodo izkušnje prenesle v regionalne politike in akcijske načrte.

Občina Trebnje se je za pristop k projektu odločila, ker smo naklonjeni skrbi za okolje in želimo v naši zeleno-modro pokrajini čim bolj in na različne načine doprinašati k ohranjanju pitne vode za mnogo generacij naših zanamcev.

Vir: www.trebnje.si 

 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us