Občina Trebnje in KD Trebnje uspešno pridobili sredstva za projekt »Eno je potrebno - Baraga in čipka kot niti sodelovanja«

Na pobudo KD Trebnje, sekcije Žnurce, je Občina Trebnje pristopila k pripravi projekta Baraga in čipka kot niti sodelovanja (BA-ČI). Projekt smo septembra lani skupaj prijavili na 2. javni poziv LAS STIK. Sredstva za sofinanciranje LAS-u oziroma upravičencem dodeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP.

Pred kratkim smo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije RS kmetijske trge pridobili tudi odločbo o pravici do sredstev, in sicer je bila operacija potrjena v celoti. Skupna vrednost projekta tako znaša 53.508,24 EUR, znesek sofinanciranja pa 38.823,10 EUR.

S projektom bomo povezali lokalno društveno dejavnost klekljanja in ustvarjanja čipke, ki je dediščinska, vendar ne izključno vezana na lokalno okolje, z bogato lokalno dediščinsko zapuščino Friderika Ireneja Barage. Skozi to povezavo bomo razvili nov program medgeneracijskih klekljarskih delavnic za izboljšanje socialnega vključevanja različnih ranljivih skupin, dodatno pa razvili tri nove lokalne produkte.

Žnurce bodo tako v času trajanja projekta izvedle10 medgeneracijskih klekljarskih delavnic, katerih namen izhaja iz Baragovega vodilnega gesla »Le eno je potrebno«. Ta implicira, da je potrebna le medsebojna prostovoljna pomoč, druženje in predajanje znanja ter trud za socialno vključenost ranljivih skupin, ki so bile v Baragovem času Indijanci, danes in v našem okolju pa so to starejši, mladi, ženske ...

Občina Trebnje, ki se zaveda široke prepoznavnosti imena in pomena slovitega F. I. Barage in potenciala, ki ga le-ta nosi za razvoj kulturnega turizma v občini, si želi s projektom na eni strani ohraniti in revitalizirati snovno in nesnovno kulturno dediščino in dvigniti raven prepoznavnosti območja, na drugi pa doprinesti k socialnemu vključevanju vseh skupin. V projektu bo občina prevzela predvsem aktivnosti koordinacije in vodenja ter aktivnosti promocije in obveščanja javnosti.

V sklopu projekta bomo poleg medgeneracijskih klekljarskih delavnic razvili tudi tri nove lokalne produkte, Baragovo rezino, glavno razstavo Baragovo življenje, vpeto v čipko in zbornik črtic o Baragi, ki bo nastal v sklopu izpeljanega literarnega natečaja.

Kot spremljajoče aktivnosti pa bodo izvedeni tudi dve predavanji (potopisno predavanje Po Baragovi poti in predavanje o nastanku in pomenu Baragovega logotipa) ter tri manjše samostojne razstave na temo Barage (razstava Po Baragovi poti, razstava Baraga in knjige ter razstava Glina, Baraga in čipka).

V letošnjem in prihajajočem letu nas torej čaka pisana paleta dogajanj na temo čipke in Barage, zato k sodelovanju že zdaj vabimo vse zainteresirane. O podrobnih terminih in lokacijah dogodkov ter kontaktnih osebah vas bomo sproti in pravočasno obveščali preko spletne strani Občine Trebnje in objav v Glasilu občanov.

 

Povzeto po: www.trebnje.si 

 

Fotografije so povzete po Facebook strani Klekljarske skupine Žnurce in članice Marije Prosenik.

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us