Začetek ureditvenih del Centra za krepitev zdravja v Ivančni Gorici

12. 4. 2018 sta župan Dušan Strnad in prokurist izvajalskega podjetja TIPO Investicijske gradnje d.o.o. iz Ljubljane Marjan Miklič, podpisala pogodbo za ureditev zdravstvenih ambulant nad lekarno v Ivančni Gorici.

Občina Ivančna Gorica bo uredila zdravstvene prostore v objektu, ki se nahaja ob Zdravstvenem domu Ivančna Gorica. V predmetnem objektu, ki je bil zgrajen leta 2016, v pritličju svojo dejavnost opravlja Lekarna Ljubljana, del pritličja in celotno nadstropje pa je last Občine Ivančna Gorica. Prostori so zgrajeni do III. podaljšane gradbene faze. Nova ureditev pa bo obsegala gradbeno-obrtniška dela s finalizacijo prostorov, izvedbo novega povezovalnega hodnika v pritličju med starim in novim delom zdravstvenega doma, ureditev dostopa za gibalno ovirane osebe do prostorov za izvajanje preventivnih programov ter nakup opreme za tri prostore.

Pogodbena vrednost del znaša 459.248,35 EUR z DDV. Od tega bo Občina Ivančna Gorica za ureditev prostorov prejela dobrih 182.000 evrov sofinancerskih sredstev s strani Ministrstva za zdravje in Evropske Unije - Evropski strukturni in investicijski skladi. Dela se bodo začela v kratkem, zaključek pa se predvideva do konec poletja.

Po ureditvi prostorov bo v Ivančni Gorici zaživel Center za krepitev zdravja, za katerega bo z nadgradnjo preventivnih programov poskrbel zdravstveni dom. Slednji bo za dodatne zdravstvene programe tudi prejel sofinancerska sredstva in sicer v višini 365.136,00 evrov.

Vir: www.ivancna-gorica.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us