OBČINE GROSUPLJE, IVANČNA GORICA IN TREBNJE UDELEŽENKE ŠTUDIJSKEGA OBISKA NA ŠVEDSKEM - MEDNARODNA AKTIVNOST V OKVIRU PROJEKTA EUROPE GOES LOCAL

Projekt Europe Goes Local – Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni (v nadaljevanju EGL) je projekt strateškega partnerstva, v katerem sodeluje 24 nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji, Partnerstvo Evropske komisije in Sveta Evrope na področju mladine, Evropski mladinski forum ter mreži POYWE in InterCity Youth, in se izvaja v obdobju od leta 2016 do leta 2019.

Projektne aktivnosti potekajo tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni, seveda se med seboj tudi prepletajo. Občine, ki so združene tudi v Medobčinski razvojni center, Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje so se na nacionalni ravni udeležile dveh usposabljanj (osnovnega in nadaljevalnega), kjer smo govorili o samem mladinskem delu, o prepoznavanju učinkov mladinskega dela ter o načinih podpore in razvoja mladinskega dela na lokalni ravni. Usposabljanja potekajo z namenom prepoznavanja in tudi prenosa dobrih praks, medsebojnega učenja in mreženja akterjev na področju mladinskega dela ter z namenom vzpostavitve in delovanja podpornih aktivnosti mladim z mednarodne na nacionalno in lokalno raven ter obratno.

Na mednarodni ravni pa je bil v okviru projekta EGL konec meseca maja 2018 organiziran študijski obisk na Švedskem, ki se ga je udeležilo 17 predstavnikov občin, organizacij in institucij iz različnih koncev Slovenije. Študijski obisk se je odvijal v mestu Göteborg, in sicer v sodelovanju s Keks Nätverket, eno izmed vodilnih organizacij v Evropi na področju zagotavljanja kakovosti v mladinskem delu. Gre za mrežo za lokalne skupnosti in druge organizacije, ki izvajajo mladinsko delo. V njej trenutno sodeluje 40 švedskih lokalnih skupnosti, katerim nudijo podporo pri pridobivanju kompetenc in razvoju metodologij na področju izvajanja ali podpore razvoju mladinskega dela na lokalni ravni. Več informacij o KEKS-u je na voljo na njihovi spletni strani.

Poleg tega, da smo obiskali mrežo KEKS, kjer smo spoznali sistem izvajanja mladinskega dela na lokalni ravni na Švedskem ter njihov sistem dokumentiranja za zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu, smo v mestnem okrožju obiskali tudi javni prostor organizacije Arena 29 - Ungdomssatsningen, ki je odprt 24 ur vsak dan, aktivnosti tam pa organizirajo in izvajajo izključno mladi, ter mladinski center Bagerns, ki uporablja svoj poseben sistem financiranja projektov mladih - Kronometern, pri katerem o odobritvi financiranja odloča lokalni mladinski svet, ki ga sestavljajo zainteresirani mladi in ne mladinske organizacije kot v Sloveniji. Na podeželju smo si ogledali hišo mladih Centralen, kjer je mladim na voljo najsodobnejša oprema (3D printer, gaming soba, kino soba) ter center Ungdomens hus 1200 Kvadrat za katerega je značilna večnivojska članska struktura, pri kateri morajo mladi za pridobitev članske izkaznice izkazati določeno spoštovanje pravil delovanja in obnašanja, s čimer so zagotovili varen prostor za mlade. Zaradi bolj ruralnega značaja občine mladinski delavci v obeh mladinskih centrih precej svojega dela opravijo tudi na terenu. Vsem mladinskim centrom pa je skupna participacija mladih in podpora njihovemu razvoju. Aktivnosti, ki se izvajajo, so plod idej, prizadevanj in dela mladih, mladinski delavci pa podporo mladim pri uresničevanju njihovih idej in zamisli opravljajo v vlogi mentorjev in coachev.

Poleg tega, da smo si ogledali potek mladinskega dela v praksi, smo spoznali tudi, kako je organiziran sam sistem razvoja in podpore mladinskemu delu na administrativni ravni, ki nam ga je predstavil Henrik Dahlqvist, vodja oddelka za mladinsko delo enega od okrožij mesta Göteborg. Proračun mesta Göteborg je osnovni dokument, ki določa okvir dela mladinskega dela, v katerem so določeni cilji in naloge za vse javne službe v mestu. Na podlagi tega dokumenta posamezno okrožje opredeli svoj proračun glede na potrebe in izzive posameznega okrožja. Ta dokument, skupaj z rezultati evalvacije izvajanja mladinskega dela, ki jih mladinski centri opravijo s pomočjo orodij, ki jih je razvila naša gostiteljska organizacija Keks Nätverket, predstavlja osnovo za pripravo programa dela posameznega mladinskega centra. Iz vidika občin je bila predvsem zanimiva predstavitev ključnih prednosti uporabe KEKS-ovih orodij za lokalno administracijo (te so navedene na eni izmed fotografij).

Študijski obisk smo zaključili z razpravo skupine iz Slovenije, v kateri je sodeloval tudi Jonas Agdur, ki je eden izmed očetov KEKS-a, sodelavec Sveta Evrope in Evropske komisije za področje mladinskega dela ter avtor številnih priročnikov in publikacij s tega področja. Z nami je delil svoje izkušnje in nam podal nekaj nasvetov, kako ideje, znanje in spoznanja s študijskega obiska prenesti v prakso v svojem lokalnem okolju.

Vir: www. grosuplje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us