OBČINA TREBNJE s projektom FATE (Fighting for equal access to sports and exercise) uspešna na razpisu ERASMUS+ SPORT

V sklopu Medobčinskega razvojnega centra, ki od septembra 2016 deluje kot skupna občinska uprava občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, je Občina Trebnje pripravila in marca 2017 na razpis programa Erasmus+ Sport Majhna partnerska sodelovanja prijavila projekt s kratkim naslovom FATE, za katerega si je pridobila sofinanciranje v višini 60.000 EUR, kar je hkrati najvišje možno sofinanciranje znotraj tega podprograma.

Projekt FATE ali Fighting for equal access to sports and exercise je nastal na pobudo in v sodelovanju z lokalnim Klubom borilnih veščin Fearless Fighters, ki deluje v Trebnjem pod okriljem nekdanjega evropskega prvaka v K1, Alena Štritofa.

Ljudje po vsem svetu se vsak dan ukvarjajo z različnimi športnimi aktivnostmi. Kaj pa tisti, ki tega ne morejo? Projekt FATE združuje skupino partnerjev iz štirih držav (Občina Trebnje in KBV Fearless fighters iz Slovenije, A. S. D. Diamond Gym iz Italije, Elite Fight Promotions iz Slovaške in Klub tajlandskog boksa Victory Gym iz Srbije), ki verjamejo, da je v svetu razlik mogoče doseči enakost. Glavni cilj projekta FATE je namreč s pomočjo tekmovalnega športa, tj. kickboxinga, doseči socialno vključevanje ljudi s posebnimi potrebami. Partnerji bomo z namenom zbiranja sredstev za dodatne športne aktivnosti in programe za ljudi s posebnimi potrebami organizirali štiri mednarodne »Fight night« dogodke.

Varstveno delovni centri in institucije, ki omogočajo socialno vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v vse vidike življenja, svoje storitve običajno financirajo iz državnega proračuna. Dodatne aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov storitev centrov so večinoma odvisne od dodatno pridobljenih sredstev in se izvajajo le v meri, ki jih dopuščajo ta sredstva. Predlagano majhno partnerstvo bo v štirih različnih državah in mestih organiziralo štiri dobrodelne FATE dogodke: FATE dogodek Trst - Italija, FATE dogodek Trebnje - Slovenija, FATE dogodek Trenčín - Slovaška in FATE dogodek Novi Sad – Srbija. Zbrana sredstva bodo predana tekom projekta izbranim varstveno delovnim centrom oziroma institucijam, ki izvajajo storitve za ljudi s posebnimi potrebami. Z izvedbo projekta bomo začeli v januarju 2018.

Poleg navedenega bo projekt namenjen tudi krepitvi mobilnosti trenerjev in drugih članov neprofitnih borilnih klubov z namenom izmenjave izkušenj na področju spodbujanja kickboxinga, ne samo kot tekmovalnega temveč tudi kot rekreativnega športa. Partnerji bodo razpravljali o pozitivnih vidikih kickboxinga kot rekreativnega športa in definirali pozitivne učinke, ki jih ima ta vrsta vadbe na zdravje ljudi. Projekt tako ne bo usmerjen le na člane klubov borilnih veščin in ljudi s posebnimi potrebami, temveč tudi na vse ljudi, ki iščejo nove načine za rekreacijo in vadbo.

Bistvo kickboxinga ni samo naučiti se postati hiter in močan, ampak je tudi naučiti se spoznati samega sebe in najti svojo notranjo energijo ter jo uporabiti za delanje dobrega!

Ekipa MRC

 

 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us