EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2018 V VGC SKUPNA TOČKA GROSUPLJE

V tednu med 12. in 19. majem 2018 je pod okriljem projekta EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2018 po Sloveniji potekalo več kot 40 dogodkov. Kot je povedala vodja VGC Skupna točka Grosuplje Taja T. Berk, so v VGC Skupna točka Grosuplje s projektom dihali ves teden. Osrednji dogodek, ki so ga naslovili »LEP POZDRAV IZ NAŠEGA GROSUPLJA«, pa je potekal v sredo, 16. maja 2018, med 8. in 17. uro.

Šlo je za povezovalno ustvarjalno delavnico, ki smo se je lahko udeležili vsi občanke in občani. Na delavnici si je lahko vsak po svoji zamisli izdelal razglednico Grosuplja in jo poslal dragi osebi. V VGC Skupna točka Grosuplje so zagotovili raznovrstne materiale, da so udeleženci lahko izrazili lastno individualnost, ustvarjalnost in kreativno inovativnost. Ker je bilo več kot 90 % uporabljenih materialov recikliranih, so sledili tudi načelom trajnostnega razvoja in varovanja okolja.

Delavnica je bila zelo obiskana, prevladovali so najmlajši iz bližnjih vrtcev in naši osnovnošolci. Kako živahno je bilo ta dan v večgeneracijskem centru, se je prepričala tudi vodja urada za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Grosuplje Jelka Kogovšek. Izdelovalo se je razglednice, pelo in plesalo ob spremljavi harmonike. »Je res simpatičen dogodek, ki povezuje ljudi, kar je tudi poslanstvo tega centra, mlade, tiste v bolj zrelih letih, pa tiste s socialnega roba, priseljence,« je dejala ter še povedala, da večgeneracijski center predstavlja lepo pridobitev za našo občino.

Naj spomnimo, da je VGC Skupna točka Grosuplje namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine.

Z dogodkom so tako želeli povezati ljudi v ožjem družbenem okolju, v katerem rastejo, živijo in delujejo. Hkrati pa je aktivnost omogočala dejansko in simbolno povezovanje teh istih ljudi iz ožjega okolja, torej občine Grosuplje, s širšim okoljem, saj so izdelane razglednice poslali tudi daleč, nekatere na drug konec sveta.

Vir: www.grosuplje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us