Občini Grosuplje in Trebnje uspešni na javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in vgradne športne opreme

Oktobra 2016 je Fundacija za šport, ki se kot nepridobitna organizacija zavzema za pridobitev čim več sredstev, s katerimi kakovostno financira štiri pomembne dele športa: športne dejavnosti od vrhunskega športa do športa otrok in mladine, športne objekte, raziskovanje in razvoj športa ter založništvo v športu, objavila razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019.

Občina Grosuplje ima izkušnje z razpisom Fundacije za šport, letos pa je uspešno pridobila sredstva za opremo telovadnice pri OŠ Polica. Za podružnično Osnovno šolo Polica je bil namreč 1. septembra 2016 položen temeljni kamen, poleg nove šole, ki bo sprejela 140 otrok od 1. do 5. razreda, pa bo imela tudi šolsko telovadnico ter zunanje igrišče. Z investicijo, ki je bila ocenjena na skupno predračunsko vrednost 255.519,00 EUR, bo opremljena nova telovadnica pri OŠ Polica. Skupna neto površina celotnega objekta je več kot 2.000 m2, gradnja pa obsega še zunanjo ureditev z vsemi dovozi, parkiriščem, avtobusnim postajališčem ter ureditev šolskega dvorišča. KS Polica obsega 14 naselij, domačini pa se nove osnovne šole z vsemi pripadajočimi objekti neznansko veselijo.

Občini Grosuplje so bila s strani Fundacije za šport za sofinanciranje projekta odobrena sredstva v višini 36.679,00 EUR.

Občina Trebnje se je v preteklih letih na omenjeni razpis fundacije že prijavljala z različnimi projekti, letos pa ji je sredstva uspelo tudi pridobiti, in sicer za ureditev večnamenskega igrišča z umetno travnato površino na Cvibljah. Glavni namen investicije, ki je bila z dokumentom identifikacije investicijskega projekta ocenjena na skupno vrednost 241.725,40 EUR, je z novozgrajeno športno površino, ki bo opremljena z ustrezno, standardizirano in varno športno opremo, omogočiti kvalitetno izvedbo športnih programov za vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike, omogočiti izvedbo tekmovanj in drugih prireditev ter dvigniti kakovost, uporabnost in vrednost degradiranega prostora. Projekt pomembno prispeva k ohranjanju in zaščiti narave ter prostora, saj je novo večnamensko igrišče umeščeno na območje nekdanje deponije odpadkov, ki je po veljavnem Občinskem prostorskem načrtu občine Trebnje sedaj opredeljeno kot območje zelenih površin.

Občini Trebnje so bila s strani Fundacije za sofinanciranje projekta odobrena sredstva v višini 34.699,00 EUR.

Ekipa MRC

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us