Gozdne ceste na Veliki Loki so zgrajene in pripravljene na uporabo

Že v prvi polovici leta preteklega leta je Občina Trebnje skupaj s KS Velika Loka pristopila k pripravi projekta izgradnje gozdnih cest Velika Loka–Mlačna in Pluska–Mlačne z odsekom 54. Postopek pridobivanja soglasij lastnikov je bil dolgotrajen in ne vedno enostaven, vendar smo skupaj s predstavniki KS uspešno pridobili vsa soglasja za skupno več kot 35 parcel. Vrednost investicije znaša 127.853,71 EUR, za izvedbo le-te pa sta občina in KS na javnem razpisu uspešno pridobili nepovratna sredstva v višini 50 % vrednosti investicije.

Izbrani izvajalec TGM Zupančič d. o. o., ki je bil v delo uveden sredi septembra, je dela v skladu s pogodbenimi obveznostmi in v zastavljenem roku že končal, primopredaja pa bo v prihodnjem tednu. Gozdne ceste imajo širino vozišča 3,5–4 metre, vozišče je izdelano s tamponskim drobljencem v debelini 20-35 cm, povprečni naklon ceste je 5 %, maksimalni naklon pa znaša 12 % v osrednjem delu trase. Ceste so opremljene z razširjenimi obračališči in nakladalnimi površinami, kar omogoča lastnikom zemljišč lažje nakladanje in spravilo lesa. Poseg izgradnje novih cest se je izvedel okolju prijazno z majhnimi vplivi na okolje. Brežine so se uredile na način za čimprejšnjo ozelenitev z gozdnim rastjem. Z izgradnjo gozdnih cest se je omogočil kvaliteten dostop do gozdnih parcel. S tem se je izboljšala funkcionalnost zemljišč, gozdne ceste pa bodo služile tudi za rekreativne dejavnosti okoliškim prebivalcem in obiskovalcem.

Projekt, pri katerem smo morali biti in eni in drugi vztrajni, potrpežljivi in zelo aktivni, lahko smatramo za primer dobre prakse uspešnega sodelovanja s krajevno skupnostjo.

Vsem lastnikom zadevnih parcel se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in vam sporočamo, da bodo v prihodnje izvedene tudi odmere in odkupi zemljišč. Vse ostale pa vabimo na sprehod po gozdni poti, ki je sedaj krožna in je skupaj z novo urejenim delom dolga približno 5 km.

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Vir: www.trebnje.si

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us