Grosuplje, Ivančna Gorica and Trebnje GO LOCAL

Občine MRC-ja so se pred kratkim vključile v projekt z naslovom Europe Goes Local – Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni, ki predstavlja strateško partnerstvo 20 nacionalnih agencij na evropski ravni in ga (so)organizira ter izvaja tudi MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji.

Kot pove že samo ime projekta, je njegov namen podpora in razvoj kakovosti mladinskega dela, večanje pomena in vrednosti mladinskega dela ter krepitev sistemske podpore izvajanju in razvoju mladinskega dela na lokalni ter nacionalni ravni.

V projekt, ki bo trajal do leta 2019, se je v Sloveniji lahko vključilo vsega skupaj 15 občin, prve aktivnosti pa se bodo začele izvajati že aprila 2017.

Tekom projekta bodo občine oblikovale skupine za sodelovanje v projektu (župan, predstavnik občinske uprave, predstavnik mladinskega dela), pripravile dvoletne načrte razvoja mladinskega dela v lokalni skupnosti (v kolikor jih še nimajo) in izvajale aktivnosti za implementacijo načrta razvoja mladinskega dela v lokalni skupnosti.

Cilji projekta so okrepitev in izboljšanje kompetence akterjev mladinskega dela, izmenjava dobrih praks in konceptov mladinskega dela, dvig zavedanja o pomenu in vrednosti mladinskega dela, krepitev evropske in mednarodne dimenzije mladinskega dela kot integralnega dela izvajanja mladinskega dela na lokalni ravni in spodbujanje sodelovanja akterjev mladinskega dela z deležnikih iz različnih področij in sektorjev.

Če povzamemo, je cilj projekta postati mladim še bolj prijazne občine.

Nekatere izmed aktivnosti na lokalni ravni bodo zajemale identifikacijo potreb na področju krepitve in razvoja mladinskega dela v občini, izvedbo usposabljanj za krepitev kompetenc predstavnikov lokalnih skupnosti s področja mladinskega dela, individualno podporo občina za doseganje zastavljenih ciljev ter tudi možnost udeležbe na mednarodnih aktivnostih projekta Europe Goes Local.

Seveda »o mladih brez mladih« ne gre, zato vas, MLADI, vljudno vabimo, da spremljate spletne strani posameznih občin, kjer bodo sledile podrobnosti in dodatne informacije o projektu in možnih načinih sodelovanja.

Ekipa MRC

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us