Odobren projekt CROSSOVER v okviru programa Evropa za državljane, v katerem Občina Ivančna Gorica sodeluje kot partner

V okviru prvega razpisnega roka v letu 2018 na evropskem razpisu Evropa za državljane, sklop Mreža mest je bil odobren projekt CROSSOVER. Projekt združuje 14 partnerjev iz 12 držav in se osredotoča na spodbujanje udeležbe na volitvah v Evropski parlament in aktivno sodelovanje vseh državljanov v življenju EU, z izboljšanjem pogojev za demokratično državljansko zavezanost.

Natančneje si bo projekt CROSSOVER prizadeval obravnavati eno od glavnih prednostnih nalog, navedenih v delovnem programu Evropske Komisije za izvajanje programa Evropa za državljane in sicer razpravljanje o prihodnosti Evrope in izpodbijanje evroskepticizma, hkrati pa spodbujal širitev občutka pripadnosti prostoru EU. Projekt je posebej osredotočen na koristi mladih državljanov, tako da jih spodbuja na področju politične odgovornosti, hkrati pa ponuja priložnost za skupno razmišljanje o prihodnosti EU.

Vodilni partner projekta je Agencija AGORA CE skupaj z Evropskim združenjem za lokalno demokracijo (European Association for Local Democracy - ALDA). Občina Ivančan Gorica v projektu sodeluje kot partner in bo v letu 2019 gostila en lokalni in mednarodni dogodek na temo »S čim se EU sooča?«. V okviru projekt bodo organizirano še pet lokalnih in mednarodnih dogodkov v državah članicah EU, kjer je bila volilna udeležba na preteklih volitvah v evropski parlament najmanjša in sicer na Hrvaškem, Madžarskem, Poljski, Češki republiki in Slovaški.

Cilj projekta je, poleg prispevka k razumevanju državljanov EU, povečati ozaveščenost in zanimanje za aktivno državljanstvo in državljansko delovanje na lokalni in evropski ravni. Oblikovan je tako, da poudarja, da volitve predstavljajo najbolj demokratičen in močan instrument, ter da poveča zmožnost državljanov da prispevajo k procesu oblikovanja EU politike.

 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us