Občina Ivančna Gorica uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje razsvetljave nogometnega igrišča

Na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016, katerega cilj je bil zagotoviti prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov, je med drugimi uspešno kandidirala tudi Občina Ivančna Gorica in pridobila sredstva v višini 39.316,48 EUR za sofinanciranje projekta v skupni vrednosti 163.249,15 EUR. Omenjena investicija obsega izgradnjo razsvetljave na nogometnem stadionu Ivančna Gorica, da bodo lahko uporabniki le-tega svoje aktivnosti izvajali tudi v večernih urah.

Ekipa MRC

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us