Na programu Erasmus+ Sport odobren projekt RUN4EU v katerega je partnersko vključena Občina Ivančna Gorica

RUN 4 EU je projekt za mobilnost športnikov, prostovoljcev, trenerjev, menedžerjev in osebja neprofitnih organizacij. Projekt združuje srečanja in delavnice za športne delavce in lokalne oblasti ter tek, ki zagotavlja vseevropski športni dogodek, ki spodbuja šport in telesno dejavnost v mestih in krajih, ki se nahajajo na območjih Evrope. Tekaški dogodki, ki se bo odvil zaporedno v mesecu avgustu 2019, se začnejo v Mioveni v Romunija, nadaljujejo v mestu Bácsalmás na Madžarskem, potem v Ivančni Gorici v Sloveniji in končajo v Gazzo v Italiji. V vsakem izmed krajev bo organiziran tekaški dogodek za lokalno prebivalstvo, katerem se bodo pridružili tudi udeleženci iz partnerskih mest projekta. Projekt RUN 4 EU se bo odvijala v skladu z načeli, navedenimi v smernicah EU o telesni dejavnosti za krepitev zdravja (Health Enhancing Physical Activity -HEPA). Vodijo ga športni klubi in lokalni organi štirih držav: Italije, Slovenije, Madžarske in Romunije. Projekt RUN 4 EU bo združila prizadevanja partnerjev k ugodnemu vplivu na povečanje športnih dejavnosti in prostovoljstva v športnih klubih.

V projektu RUN 4EU, kateri je bil odobren na evropskem programu Erasmus+ SPORT, mala športna partnerstva, sodeluje 6 partnerjev od katerih je vodilni partner Občina Gazzo iz Italije, natančneje iz provinci Padova, regija Veneto.

Glavni cilji projekta spodbujati športno vadbo v mestih, utrditi sodelovanje med športnimi klubi in lokalnimi oblastmi za izboljšanje športnih politik, povečati število prebivalcev, ki opravljajo telesno dejavnost in vključiti skupine prebivalcev, ki nimajo dostopa do športa.

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us