Občina Grosuplje uspešno pridobila subvencijo za zaposlitev na področju kulture

Čeprav je stopnja brezposelnosti mladih med 25. in 29. letom v Osrednji Sloveniji nekaj nižja kot v drugih regijah, nas vseeno zelo veseli, da je bila Občina Grosuplje uspešna na javnem razpisu izbora operacij v okviru pridobivanja dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, in sicer je uspešno pridobila subvencijo v višini 5.000,00 EUR za vključitev mlade brezposelne osebe do vključno 29. leta v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti.

Javni sklad kulturnih dejavnosti želi z naložbo, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, na eni strani omogočiti kreiranje delovnih mest na področju kulturnih dejavnosti s subvencijami za delodajalce, na drugi pa podporno izobraževalno okolje za pridobitev novih izkušenj in kompetenc, ki bodo mladim omogočale lažji in bolj konkurenčni vstop na trg dela z dopolnilnim izobraževanjem za delo in zaposlovanje v kulturi.

JSKD ocenjuje, da se bo v 5-letnem obdobju v okviru 120-urnih modulov dodatno izobrazilo najmanj 277 oseb, prav tako pa se bo najmanj 277 brezposelnih oseb iz ciljne skupine mladih do vključno 29. leta zaposlilo.

Ekipa MRC

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us