ŽUPANI PODPISALI DOGOVOR O SODELOVANJU NA PODROČJU REVITALIZACIJE ČEZMEJNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE LJUBLJANA-GROSUPLJE-TREBNJE-NOVO MESTO-METLIKA-KARLOVEC-ZAGREB

V sredo, 23. maja 2018, je devet slovenskih občin in Karlovška županija na Otočcu podpisalo dogovor o sodelovanju na področju revitalizacije čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Trebnje–Novo mesto–Metlika–Karlovec–Zagreb. Gre za skupni začetni korak do prenove več kot 100 let stare železniške proge, kar bo pripomoglo k boljši povezanosti, mednarodnemu sodelovanju in razvoju občin in regij.

Dogovor so podpisali župani občin Škofljica Ivan Jordan, Ivančna Gorica Dušan Strnad, Trebnje Alojzij Kastelic, Mirna Peč Andrej Kastelic, Novo mesto mag. Gregor Macedoni, Semič mag. Polona Kambič, Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, Metlika Darko Zevnik, namestnica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan-Dolinar in župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, ki je tudi predsednik iniciative za spodbujanje raziskav in inovacij na področju železnic Jugovzhodne Evrope (SEESARI - South East Europe Strategic Alliance for Railway Innovation) ter pobudnik projekta.

»V tej progi se skriva velik potencial, je kot neka speča lepotica, ki jo moramo obuditi in tako izkoristiti to regionalno železniško povezavo,« je ob podpisu dogovora dejal župan dr. Peter Verlič in še povedal, da je proga danes v slabem stanju, brez modernih in elektrificiranih signalnih sistemov in izjemno počasna, saj je na območju Slovenije povprečna hitrost vlaka 40 km/h.

Pri projektu računajo na evropske, državne in druge vire financiranja. Njegovi cilji pa so modernizacija omenjene železniške proge, višja potovalna hitrost, okrepitev nosilnosti proge, ureditev postajališč in odprava nivojskih prehodov. V nadaljevanju bi progo elektrificirali in nabavili deset sodobnih vlakovnih potniških garnitur, s čimer bi vzpostavili normalen potniški promet.

Projekt podpirata tudi resorni ministrstvi obeh držav, kar sta s svojo prisotnostjo potrdila slovenski minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in pomočnik hrvaškega ministra za morje, promet in infrastrukturo dr. Alen Gospočić. Koordinatorsko vlogo projekta na slovenski strani je kot regijsko središče JV Slovenije prevzela Mestna občina Novo mesto.

Foto: Mestna občina Novo mesto

Vir: www.grosuplje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us