Občine MRC-ja, Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, pristopile k sodelovanju v transnacionalnem projektu LOCAL4GREEN

Na povabilo Gradbenega inštituta ZRMK so se odzvale občine MRC-ja, Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, in pristopile k sodelovanju v transnacionalnem projektu LOCAL4GREEN - Local Policies for Green Energy, ki je namenjen oblikovanju in implementaciji lokalnih politik na področju promocije obnovljivih virov energije.

Projekt, ki je sofinanciran z evropskim programom Interreg Mediteran, se je pričel izvajati novembra 2016, trajal pa bo vse do konca aprila 2019. Projektni konzorcij vključuje 10 partnerjev iz 9 držav sredozemskega prostora, vodilni partner pa je Valencian Federation of Municipalities and Provinces (Valencijska zveza lokalnih skupnosti in provinc). Slovenski partner v projektu je Gradbeni inštitut ZRMK.

Cilj projekta je pomagati lokalnim skupnostim (občinam) pri pripravi in uveljavitvi inovativnih lokalnih fiskalnih politik, usmerjenih v promocijo rabe obnovljivih virov energije (OVE) v javnem in zasebnem sektorju.

V izbranih pilotnih občinah, poleg občin MRC-ja so to še Kočevje, Kamnik, Lenart, Ormož, Ljutomer in Kranj, bodo oblikovane specifične usmeritve lokalne fiskalne politike za spodbujanje OVE z namenom njihove vključitve v lokalne strategije in načrte. Rezultati bodo nato redno spremljani in ovrednoteni z namenom priprave niza rešitev, uporabnega za širši krog uporabnikov v posamezni državi ali regiji. Pilotnim občinam bodo projektni partnerji nudili potrebno strokovno oz. tehnično podporo pri zasnovi omenjenih dokumentov in poskrbeli za ustrezno spremljanje rezultatov ter njihovo vrednotenje.

Ekipa MRC

 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us