OBČINA GROSUPLJE AKTIVNO SODELUJE V EVROPSKIH PROJEKTIH LOCAL4GREEN IN LIFE CLIMATE PATH 2050 - ZA ZELENO OBČINO GROSUPLJE

Zeleno občino Grosuplje prav gotovo čaka še bolj zelena prihodnost. Spodbujamo uporabnikom prijazen javni potniški promet, ki ga dopolnjujejo urejene površine za pešce, obetajo se nam tudi nove urejene kolesarske povezave. Naši javni objekti so energetsko sanirani, nova moderna Čistilna naprava Grosuplje skrbi, da se odpadna voda prečisti in tako vrne nazaj v naravo spet čista, dobro imamo urejeno ločevanje in predelavo odpadkov in še bi lahko naštevali.

To pa potrjuje tudi aktivno sodelovanje Občine Grosuplje v evropskih projektih Local4Green - Local Policies for Green Energy in LIFE Climate Path 2050, prvi se osredotoča na rabo obnovljivih virov energije, drugi na podnebne aktivnosti.

V okviru projekta Local4Green, ki ga v Sloveniji vodi Gradbeni inštitut ZRMK, bomo pripravili inovativne usmeritve lokalne fiskalne politike za spodbujanje obnovljivih virov energije z namenom njihove vključitve v lokalne strategije in načrte. V ta namen smo se v marcu udeležili tudi posveta na sejmu Dom. Preoblikovanja fiskalne politike za namen spodbujanja rabe obnovljivih virov smo se na posvetu lotili s pregledom obstoječega stanja, predstavljenih je bilo tudi nekaj dobrih praks. Kar zadeva pridobivanje sredstev za namen rabe obnovljivih virov energije smo prepoznali dve možnosti, novo pridobljena sredstva oziroma prerazporeditve obstoječih.

Projekt LIFE Climate Path 2050, ki ga izvaja Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, pa je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. V projektu izpostavljajo tudi pomembno vlogo občin pri načrtovanju in izvajanju ukrepov na nacionalni in občinski ravni.

Med drugim v okviru projekta za občine že vzpostavljajo lokalni semafor podnebnih aktivnosti. Gre za spletno aplikacijo za spremljanje in prikaz izvajanja ukrepov energetske prenove stavb, širitve kolesarskih mrež in drugih ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v posameznih občinah. Aplikacija bo v pomoč pri spremljanju aktivnosti in napredka občine, hkrati pa bo tudi podlaga za izmenjavo idej in izkušenj med občinami, ki se bodo izkazale z dobrimi rezultati na posameznih področjih. V testni fazi lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti, o katerem bomo več izvedeli že v naslednjem mesecu, ko bo pričel z delovanjem, bo sodelovala tudi Občina Grosuplje.

www.grosuplje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us