Na generalni letni skupščini združenja ALDA v Torunju, Poljska tudi člani MRC-ja

Več kot 170 udeležencev iz celotne Evrope, med katerimi je bila tudi vodja Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje gospa Jasmina Selan (MRC je namreč član združenja), se je udeležilo generalne skupščine združenja ALDA (ali Evropskega združenja za lokalno demokracijo) in z njo povezanih dogodkov. Generalna skupščina je letos med 10. in 12. majem 2017 gostovala v Torunju na Poljskem, ki se nahaja v Kujavsko-pomorjanskem vojvodstvu oziroma regiji. Ta regija si namreč zelo prizadeva za spodbujanje lokalne demokracije in sodelovanja državljanov ter je aktiven član združenja ALDA.

"Dogodek je eden izmed največjih v zgodovini Torunja", je dejal maršal Kujavsko-pomorjanskega vojvodstva Piotr Całbecki na uvodni novinarski konferenci 10. maja, in dodal: "V teh težkih časih za Evropo, je sodelovanje med združenjem ALDA in lokalnimi in regionalnimi oblastmi ključnega pomena za spodbujanje dobrega lokalnega upravljanja in udeležbe državljanov."

Vice-maršal Sławomir Kopyść je skupščino otvoril s pozdravom udeležencev, v katerem je poudaril zavezanost regije k mednarodnem sodelovanju in decentralizaciji, kot tudi svoje tesno sodelovanje z regijami po vsej Evropi in zunaj nje. Predsednik združenja ALDA, Oriano Otočan, pa se je regiji zahvalil za topel sprejem in poudaril, kako pomembno je, da se izkoristijo izkušnje Poljske, države, ki vodi na poti k decentralizaciji. Poljska se lahko pohvali z najboljšimi praksami na področju krepitve moči lokalnih in regionalnih oblasti, in seveda ni naključje, da je Poljska v zadnjem programskem obdobju tudi zato zelo uspešna pri pridobivanju sredstev iz strukturnih skladov EU. Bistvenega pomena je, da se te prakse in znanje prenašajo naprej v druge države, kjer deluje ALDA (med drugim tudi Slovenijo), kjer lokalne in regionalne oblasti nimajo dovolj moči odločanja.

Skupščino je vodil Sylwia Tubielewicz-Olejnik, direktor Oddelka za mednarodne odnose gostujoče regije, potrjena pa sta bila tako proračun kot tudi program aktivnosti združenja ALDA. Poleg tega je bil sprejet tudi politični dokument "ALDA se spopada z današnjimi in jutrišnjimi izzivi - Lokalna demokracija in sodelovanje državljanov v središču evropskega projekta", ki poziva evropske institucije k spremembam politike EU, da bi povečali svoj doseg do državljanov, lokalnih vlad in civilne družbe, da bi obravnavali nezaupanje med evropskimi državljani in institucijami in tako dosegli skupne cilje.

Štipendijo, ki se jo podeljuje vsako leto, in sicer v spomin častnega predsednika združenja ALDA Gianfranca Martinija, je letos prejel Klodjan Sefaraj iz Univerze v Tirani, Albanija, za svoje delo na področju lokalne demokracije v Albaniji, z naslovom "Albanija na razpotju glede njene lokalne demokracije" (ang. Albania stands at a crossroads regarding its local democracy).

Dogodek je bil hkrati priložnost za sprejem novih članov združenja ALDA, ki se jih je od zadnje generalne skupščine nabralo preko 60.

Trije dnevi so bili sicer zelo intenzivni, vendar program ni vseboval le konferenc in trdega dela: udeleženci so namreč imeli priložnost odkriti Torunj preko vodenega ogleda, naučiti se izdelovanja medenjakov, kot tudi druženja in plesa z lokalnimi študenti.

Kaj še dodati kot slogan Kujavsko-pomorjanske regije: Kujavsko-pomorjansko – super je biti tukaj!

 

Ekipa MRC (povzeto iz www.alda-europe.eu) 
 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us