OBČINA GROSUPLJE IZVEDLA 1. LOKALNO AKTIVNOST V EVROPSKEM PROJEKTU RECOV

Tradicionalni festival Grosuplje v jeseni, ki ga organizira Občina Grosuplje v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje in Študentskim klubom Groš, se je pričel že v petek, 14. 9. 2018, s koncertom Pihalnega orkestra Glasbene šole Grosuplje, in je trajal vse do nedelje, 16. 9. 2018, ko je bil za vse občanke in občane ter seveda tudi obiskovalce od drugod organiziran voden pohod po naravoslovni učni poti Po sledeh vodomca.

Osrednje dogajanje je bilo v soboto, 15. 9. 2018, ko so se med drugim v centru Grosupljega na stojnicah predstavili številna društva, javni zavodi in podjetniki, ki aktivno delujejo v naši občini in s svojimi aktivnostmi ter vključenostjo v lokalno skupnost doprinesejo k vrednotam povezovanja, sodelovanja in razvoja naše občine. Na stojnici se je v okviru prve aktivnosti na lokalnem nivoju predstavil tudi evropski projekt Občine Grosuplje Evropa za državljane – REthinking COllaborative Values for public services (RECOV).

Gre za projekt, za katerega je Občina Grosuplje skupaj z devetimi evropskimi mesti, med katerimi je vodilni partner Mestna občina Skopje, uspela pridobiti nepovratna evropska sredstva na razpisu programa Evropa za državljane v vrednosti 150.000 evrov. Cilj evropskega programa je prispevati k intenzivnejšemu razumevanju Evropske unije, njene zgodovine in raznolikosti, hkrati pa želi doprinesti k približevanju evropskega državljanstva vsem Evropejcem.

Projekt, ki se je začel 1. 3. 2018 in bo trajal do 29. 2. 2020, vključuje različne aktivnosti tako na lokalnem kot mednarodnem nivoju. Prvi izmed štirih mednarodnih dogodkov je že potekal konec junija v Makedoniji (Skopje), predvideni pa so še trije, in sicer v Italiji (Santorso), na Portugalskem in v Bruslju, na katerih bo poudarek na vključenosti v javne storitve ter finančnih mehanizmih Evropske unije, ki so namenjeni lokalnim skupnostim.

Delegacija predstavnikov iz občine Grosuplje, ki se je udeležila mednarodne konference v Skopju, je na stojnici predstavila projekt obiskovalcem in delila svojo izkušnjo iz delavnic in spoznavanja s tujimi partnerji v projektu. Tema konference je bila med drugim tudi predstavitev dobrih praks uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri odprtem vladanju. Aktivnost lokalnega dogodka je tako potekala v znamenju izmenjave izkušenj in mnenj, dialoga med lokalnim prebivalstvom, ki hkrati spodbuja sodelovanje ter povezuje ljudi iz različnih področij v lokalni skupnosti.

Na lokalni dogodek, festival Grosuplje v jeseni, ki je pravzaprav največji dogodek v občini in ga obišče največje število tudi naših občank in občanov, smo povabili tudi predstavnico iz agencije CMEPIUS, ki je kontaktna točka programa Evropa za državljane v Sloveniji. Tako kot vse ostale stojnice, ki so bile s strani društev, javnih zavodov in podjetnikov prav tako lepo pripravljene in zanimive za obiskovalce prireditve, je tudi naša privabljala številne mimoidoče. Diseminacija tovrstnih projektov krepi evropsko državljanstvo, zavedanje pravic državljanov Evropske unije in razumevanje ciljev Evropske unije, hkrati pa vzpostavlja mreže mest in dolgotrajno sodelovanje med organizacijami ter spodbuja k aktivnemu vključevanju prebivalstva. Vključenost v tovrstne projekte pozitivno prispeva tudi k medgeneracijskemu sodelovanju, sooblikovanju prijetnega okolja in razvoju lokalnih skupnosti.

Vir: www.grosuplje.si

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us