OBČINA GROSUPLJE KORAK BLIŽJE H GRADNJI KOLESARSKIH POVEZAV

V Grosupljem smo v sklopu dogovora za razvoj osrednjeslovenske regije s projektom »Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi naselji« že pričeli z intenzivno pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarskih povezav na Velikem Mlačevem, Spodnji Slivnici in na Cikavi, skupna ocenjena vrednost projekta z DDV pa znaša 2.202.910,24 EUR.

Zavedanje občine Grosuplje, da je potrebno izvesti varne in udobne kolesarske površine tako v mestu, kot tudi izven urbanih naselij je pripeljalo do tega, da smo pristopili k načrtovanju celostne strategije razvoja kolesarske infrastrukture. Zaradi ugodne lege občine Grosuplje bi z ukrepi umestitve kolesarskih poti povezanih z večjimi zalednimi naselji v občini in mestnim naseljem Grosuplje kolesarje usmerili do pomembnih središč v Grosupljem. S temi ukrepi si želimo povečati število dnevnih migrantov s kolesi za bolj zdravo življenje, hkrati pa bi izkoristili tudi potencial za ohranjanje narave.

S tem sledimo tudi ciljem Celostne prometne strategije Občine Grosuplje, saj se v zadnjem desetletju vse več pozornosti namenja trajnostni mobilnosti, katere cilj je znižati visoke stopnje emisij in hrupa v prometu ter prometne zastoje, zmanjšati uporabo osebnih vozil ter spodbujati uporabo javnega prevoza in nemotoriziranih načinov potovanja.

Dogovor za razvoj regije pomeni veliko priložnost, da nadaljujemo svoj razvoj po poti, ki smo jo zastavili v regijski strategiji za obdobje sedmih let. S tem sledimo specializaciji regije, ki temelji na razvoju gospodarstva, trajnostni mobilnosti ter zdravem in kakovostnem bivalnem okolju.

 

Vir: www.grosuplje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us