Občina Trebnje bo Jurjevo domačijo obnovila s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo je decembra 2017 objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine oziroma spomeniško-varstveni projektni razpis. Predmet razpisa, razdeljenega na dva sklopa, je bil sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov in pa sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov. Občina Trebnje je s projektom obnovitvenih in sanacijskih del na Jurjevi domačiji kandidirala na prvi sklop in uspešno pridobila 28.103,00 EUR.

Projekt, katerega skupna vrednost je bila ocenjena na 72.135,40 EUR, obsega zamenjavo slamnate strehe, obnovo fasade, zunanjosti in notranjosti Jurjeve domačije, sanacijo svinjaka, vodnjaka in brajde ter sanacijo stropa v gospodarskem poslopju, investicija pa bo izvedena do konca oktobra 2017.

Domačija, ki ji brez obnovitvenih del grozi izguba spomeniških lastnosti in propad, je pomembna za poznavanje življenja kmečkega prebivalstva v obdobju pred, med in po drugi svetovni vojni. Z njeno obnovo bomo ohranili kulturni spomenik lokalnega pomena, ki ima tudi etnološke, krajinske in zgodovinske lastnosti, ohranili bomo muzej na prostem in omogočili nadaljnjo izvedbo raznih aktivnosti in izobraževanj na Jurjevi domačiji, ki bodo doprinesle k dvigu zavesti o življenju naših prednikov.

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us