OBČINA TREBNJE USPEŠNO PRIDOBILA SREDSTVA ZA IZGRADNJO GOZDNIH CEST NA VELIKI LOKI

Občina Trebnje je na predlog in v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Velika Loka že v prvi polovici prejšnjega leta pristopila k pripravi projekta izgradnje gozdnih cest Velika Loka-Mlačna in Pluska-Mlačne z odsekom 54.
Partnerici sta nato za ureditev in izboljšanje gozdarske infrastrukture s ciljem boljšega upravljanja in gospodarjenja z gozdnimi zemljišči kandidirali na javnem razpisu, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano na svoji spletni strani objavilo 29. 9. 2017 v sklopu podukrepa M4.3.

Cilj investicije je izgradnja dveh novih gozdnih cest (oziroma treh odsekov) v skladu z izdelanima načrtoma. Gozdna cesta Velika Loka – Mlačna je predvidena v skupni dolžini cca 1.000 m, gozdna cesta Pluska – Mlačna v dolžini cca 1.900 m, odsek 54 pa v dolžini cca 200 m.

Namen gradnje gozdnih cest je odpiranje zaprtega področja gozdov in ureditev kvalitetnega dostopa do gozdnih parcel. Z izgradnjo sistema gozdnih cest bo omogočen varen dostop v prostor in na gozdne parcele, skrajšane bodo spravilne razdalje, urejeni pa bodo tudi pogoji za gospodarjenje z gozdom, posebej za rampanje, manipulacijo in skladiščenje lesa.

Gozdna cesta bo lahko imela pomen tudi za rekreativne dejavnosti lokalne skupnosti (pohodnike, rekreativce, kolesarje, konjenike…), predstavljala pa bo dober dostop tudi iz vidika protipožarnega varstva gozdov, saj je v področju precej iglastih gozdov.
Ocenjena vrednost investicije na podlagi pridobljenih ponudb znaša 130.068,10 EUR. V sklopu javnega razpisa sta Občina Trebnje in Krajevna skupnost Velika Loka za izvedbo projekta uspešno pridobili nepovratna sredstva v višini 64.801,12 EUR, preostali delež pa bosta zagotavljali sami.

Vsem lastnikom zemljišč se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in vam sporočamo, da bomo z izvedbo pričeli takoj po izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca. O pričetku del vas bomo predhodno obvestili.

 

Vir: www.trebnje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us