Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje med prejemniki vsebin večgeneracijskih centrov

Na razpisu za večgeneracijske centre, ki bodo zagotovili različne preventivne programe najbolj ranljivim skupinam prebivalcev, sta bila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odobrena dva večgeneracijska centra v Osrednji Sloveniji (t. j. Večgeneracijski center Ljubljana – prijavitelj Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana in Večgeneracijski center »Skupna točka« – prijavitelj Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje) in en večgeneracijski center v Jugovzhodni Sloveniji (Marela - večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine – prijavitelj Slovenska filantropija). Pri večgeneracijskih centrih osrednje Slovenije bosta občini Grosuplje in Ivančna Gorica, pri večgeneracijskem centru Dolenjske in Bele Krajine pa občina Trebnje v vlogi prejemnika vsebin za starejše in mlade. Tako so partnerji v projektu, ki bo ohranjal in dvigoval kakovost življenja ljudi in vključenost v socialno okolje, med drugimi tudi Dom starejših občanov Grosuplje in Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Projekt se bo pričel izvajati januarja 2017 in bo trajal pet let.

Ekipa MRC

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us