OBČINA IVANČNA GORICA PRIDOBILA SOFINANCIRANJE ZA PROJEKT OHRANJANJA STARIH POKLICEV

Občina Ivančna Gorica je bila uspešna na javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj s projektom Spoznaj stare poklice in obrti, katerega akronim je #STARAZNANJAzaprihodnost.

Projekt spada v tematsko področje ustvarjanja novih delavnih mest, ukrep izraba tradicionalnih potencialov in lokalnih danosti in s ciljem prenosa znanja med generacija, ohranjanja in oživljanja starih poklicev in obrti.

V okviru projekta #STARAZNANJAzaprihodnost bo izvedena raziskava starih poklicev in obrt in lokalnih potreb na območju občine Ivančna Gorica in širše na območju LAS STIK. Na podlagi analize pridobljenih podatkov, identificiranih lokalnih potreb, poklicev katere ogroža izumrtje, tržnih in podjetniških potencialov, bo opravljen predlog šestih starih poklicev oziroma obrti, katere bodo v okviru druge faze operacije podrobneje predstavljene ciljnim skupinam. V drugi fazi bo za posamezni stari poklic oziroma obrt pripravljena obširna video predstavitev, katero bo posneta v domači delavnici oziroma okolju kjer se stari poklic oziroma obrt izvaja. Po izdelavi video predstavitvi bo organizirana delavnica na urbanem območju, ker bo mojster predstavil svoj star poklic ali obrt ciljnim skupinam (mladi, brezposelni in starejšim). Udeleženi bomo v okviru delavnice aktivno sodelovali in osvojili osnovna znanja o obrti. V okviru projekta bo nastal izobraževalni video program, kateri bo vključeval predstavitve starih poklicev in obrti, posnetke iz delavnic na urbanih območjih. Rezultat projekt bo video izobraževalni program in priročnik, kjer bodo v pisni in digitalni obliki predstavljeni stari poklici in obrti.
V projektu se bo spodbujalo prenos znanja mojstrov starih poklicev in mojstrov obrti preko video predstavitev in delavnic. Namen je spodbujati predvsem mlade in ostale k aktivnemu udejstvovanju ter ozaveščati širšo javnost o pomenu znanja starih mojstrov obrti in predstavitvi mojstrov svojim novim potencialnim kupcem, ter tako povečati obseg prodaje in poslovanja, kar posredno vpliva na ustvarjanja novih delavnih mest.

Vrednost 15 mesečnega projekta, v katerem sodeluje kot partner Foto in video storitve Dejan Maver s.p., je 37.739,62 EUR, od tega je v vrednosti 28.603,03 sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za začetek izvajanja projekta pa je potrebno počakati še na potrditev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Vir: www.ivancna-gorica.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us