OSVETLITEV SPREHAJALNE POTI OB GROSUPELJŠČICI: Med potrjenimi operacijami upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem na prvem roku 1. javnega poziva za sofinanciranje iz ESRR tudi projekt Občine Grosuplje

Na 9. redni seji je upravni odbor LAS Sožitje med mestom in podeželjem odločal o izboru operacij, prijavljenih na prvi rok, 1. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz sklada ESRR. Med potrjenimi operacijami je bil tudi projekt osvetlitve sprehajalne poti ob Grosupeljščici Občine Grosuplje, čaka pa se še na potrditev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Pot ob Grosupeljščici je trenutno slabo oziroma skoraj nič osvetljena, kar v večernih urah na nekaterih mestih predstavlja celo nevarne točke, tudi zaradi neposredne bližine vode. Občina Grosuplje se je za prijavo projekta odločila, ker pot uporablja veliko število ljudi. Bližnjim stanovalcem bo osvetljena pot zagotovila večjo varnost ob njihovih domovih, otrokom in mladostnikom večjo varnost ob igri oziroma ob posedanju na klopeh ob poti, starostnikom pa bolj gotov korak ob sprehodih v mraku oziroma ob večerih. Urejeno pot bodo lažje uporabljali tudi gibalno ovirani starostniki iz bližnjega doma starejših, kolesarji pa bodo na eni strani bolje vidni za ostale uporabnike, na drugi pa bodo tudi sami prej opazili sprehajalce, rekreativce in otroke ter ostale uporabnike.

Ključne točke, ki jih združuje projekt ureditve pešpoti ob Grosupeljščici, so povezovanje, šport, rekreacija, oddih, transport in varnost.

Eden izmed ciljev projekta je tudi ugodnejši vpliv na okolje samo, saj bo ob poti nameščenih 51 nizkih svetilk, ki bodo varčne, torej z LED svetilnimi telesi. Priklop bo izveden preko obstoječih prižigališč, sistem pa bo omogočal izklop luči v nočnih urah, kar bo še dodatno vplivalo na varčno rabo električne energije.

Predvidena celotna vrednost projekta je 55.379,46 EUR, od česar je bilo za sofinanciranje od LAS zaprošenih 36.314,40 EUR.

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us