OBČINA TREBNJE PREJELA SREDSTVA ZA OPERACIJO

Občina Trebnje je s strani Ministrstva za infrastrukturo, Službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko, prejela Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 73.516,02 EUR, za operacijo "Ureditev krožnega križišča na Starem trgu pri kmetijski zadrugi v Trebnjem.

 

Vir: www.trebnje.si 

 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us