EVROPSKA PEŠPOT E6 POTEKA TUDI PREKO OBČINE GROSUPLJE

Prek Evrope poteka dvanajst evropskih pešpoti, med njimi tri tudi preko Slovenije, E6, E7 in E12, za eno pa velja, da poteka tudi preko občine Grosuplje, in sicer E6.

Za evropske pešpoti skrbi Evropska popotniška zveza. Samih poti je okoli 60.000 kilometrov, so dolge in vodijo s severa na jug ali z vzhoda na zahod.

Evropske pešpoti povezujejo Evropo na najbolj izviren način in nas medsebojno družijo s hojo po hribih in dolinah preko različnih regij, domovin in dežel… vedno torej brez meja.

V Sloveniji za 1000 kilometrov evropskih pešpoti skrbi Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji, predsednik komisije Jože Prah pa o teh poteh pravi, da niso samo poti, ampak predstavljajo še nekaj več, so ljubezen, nas združujejo in povezujejo. So prijateljstvo, predstavljajo spoštovanje eden do drugega, čutenje do narave.

To je bila tudi ideja, moto idejnega pobudnika in prvega predsednika Evropske popotniške zveze dr. Georga Fahrbacha, ki je že pred več desetletji dejal: »Odprimo meje, pojdimo drug do drugega peš, kajti le tako se bomo med seboj najbolje spoznali in naučili spoštovati in ceniti drug drugega!«.

Evropska pešpot E6 sicer poteka vse od Baltiškega morja (Finska), do Egejskega morja (Grčija) in je dolga kar 5.200 kilometrov.

V Sloveniji nas ta pešpot E6 (Ciglarjeva pot) vodi od Radelj na Koroškem do Strunjana ob Jadranskem morju in nadaljuje svojo pot do Sečovelj. Pot je dolga nekaj več kot 350 kilometrov in jo lahko prehodimo v dobrih 14 dneh. Na njej je 39 kontrolnih točk in žigov.

Del pešpoti E6 v Sloveniji poteka tudi preko naše občine, preko mesta Grosuplje, pri knjižnici, kjer je ena izmed kontrolnih točk, pa po novem stoji tudi informacijska tabla. To smo postavili ob srečanju evropotnikov, ki je v letošnjem letu v mesecu maju potekalo prav v naši občini, in sicer na Cerovem, kjer smo odprli tudi razširjeno naravoslovno učno pot Po sledeh vodomca. Del pešpoti E6 je namreč tudi naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca, ki zagotovo predstavlja enega izmed njenih najlepših delov.

»Sodelujte pri popularizaciji evropskih pešpoti in popotništva, spoznavanja lepot naše domovine, slovenskega turizma, varovanja naravne in kulturne dediščine, spoznavajte popotnike po evropskih in drugih pešpoteh, prispevajte k sožitju, sporazumevanju in miru v svetu,« pa so besede, s katerimi nas Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji in njen predsednik Jože Prah vabijo v Klub popotnikov po evropskih pešpoteh.

 

Vir: www.grosuplje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us