Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje se zavedajo pomembnosti trajnostne mobilnosti - vse tri uspešne na razpisu za polnilne postaje za električna vozila

Predmet javnega poziva Eko sklada, ki je bil objavljen konec novembra 2016, so bile nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture - novih polnilnih postaj - za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti.

Dejstvo, da so se v Sloveniji emisije iz prometa od začetke devetdesetih let prejšnjega stoletja podvojile in predstavljajo okoli 30 % vseh emisij toplogrednih plinov, v urbanih okoljih pa je postal promet glavni onesnaževalec ozračja (prašni delci, dušikovimi oksidi in ozon), je zelo zaskrbljujoče. Tudi zato so se občine javile na razpis, katerega temeljni namen je bil spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo za obisk teh območij. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju, prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave. Hkrati bo zagotovljena pokritost območij navedenih treh občin z infrastrukturo polnilnih postaj za električna vozila, kar bo eden od temeljev za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti.

Ekipa Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us