DELOVANJE MRC OBČIN GROSUPLJE, IVANČNA GORICA IN TREBNJE SMO PREDSTAVILI TUDI OBČINAMA ŠKOFLJICA IN IG

 V petek, 2. februarja 2018, sta Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje obiskala župana občine Škofljica Ivan Jordan in občine Ig Janez Cimperman s sodelavkama. V prostorih centra so jih sprejeli naš župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar in vodja MRC-ja Jasmina Selan s svojimi sodelavci.

Vodja MRC-ja Jasmina Selan je na kratko predstavila delo MRC-ja. Kot je pojasnila, je njegova naloga primarno priprava projektov, identifikacija primernih tem za neke določene razpise. Njegova dodana vrednost je velika, saj predstavlja velik delež razvojnih sredstev. Gre torej za enega od načinov, kako spodbujati občine k pridobivanju sredstev.

Jasmina Selan je še pojasnila, da so občine skupaj močnejše. Ko gre za evropske razpise, jih tako vidijo kot močnejšega partnerja, ki ima večje število prebivalcev, kot jih ima vsaka posamezna občina, pa tudi ozemlje, ki ga pokrivajo, je tako večje, kar je pri evropskih projektih z vidika vpliva na regionalni ravni ravno tako pomembno.

Med drugim je tudi povedala, da so v času od ustanovitve do danes skupaj na najrazličnejše javne razpise na nacionalni in EU ravni prijavili 25 projektov ter tako pridobili 696.285,40 evrov.

Tudi župan dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar sta povedala, da imamo z ustanovitvijo MRC-ja zelo dobro izkušnjo, v kolikor pa bi se katera izmed občin želela pridružiti, za kar sta izrazili zanimanje občini Škofljica in Ig, pa menita, da bi s tem pravzaprav vsi le še pridobili.

 

Vir: www.grosuplje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us