DELOVANJE MRC OBČIN GROSUPLJE, IVANČNA GORICA IN TREBNJE SMO PREDSTAVILI TUDI OBČINAMA DOBREPOLJE IN VELIKE LAŠČE

V torek, 27. februarja 2018, sta Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje obiskala župana občine Dobrepolje Janez Pavlin in občine Velike Lašče Anton Zakrajšek. V prostorih centra so ju sprejeli naš župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar in vodja MRC-ja Jasmina Selan s svojima sodelavcema.

Vodja MRC-ja Jasmina Selan njima je na kratko predstavila samo delo MRC-ja. Kot je pojasnila, je njegova primarna naloga učinkovito črpanje in uspešna poraba sredstev, ki so na razpolago iz sredstev kohezijske in kmetijske politike Evropske unije, kot tudi sredstev iz državnega proračuna. V navezavi s tem pa je seveda njegova pomembna naloga tudi priprava samih projektov, ki jih nameravamo prijaviti na nek razpis, in spremljanje projektov v izvajanju.

Dodana vrednost EU projektov je velika, poleg investicijskih projektov, za katere imamo sicer največji interes, so tudi projekti, pri katerih gre za dvigovanje ozaveščenosti, pilotno testiranje nekih novih rešitev z občani, mreženje z nekimi drugimi evropskimi mesti, pri čemer gre tudi za medsebojno izmenjavo svojega znanja, izkušenj, itn.

Nekaj besed pa je namenila tudi konkretnim projektom, ki so jih občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje uspešno prijavile na razpise, ter projektom, kjer še čakamo na rezultate, seveda z veliko željo, da bodo ti ugodni.

Župan dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar sta ob tem dodala, da smo z delovanjem MRC-ja, sedaj ko so po letu in pol že vidni tudi rezultati, zadovoljni in da je bila njegova ustanovitev prava odločitev. »Danes se sama občina težko prijavi na nek razpis, pri vseh projektih se iščejo partnerstva. Za dober projekt se moraš povezovati, pa tudi Evropa nagrajuje povezovanje,« je še dejal mag. Dušan Hočevar.

Tako župan Janez Pavlin kot tudi župan Anton Zakrajšek sta izrazila zanimanje, da bi se MRC-ju občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje pridružili tudi občini Dobrepolje in Velike Lašče, interes za pridružitev pa sta pokazali tudi že občini Škofljica in Ig.

 

Vir: www.grosuplje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us