Začela se je prenova športnega igrišča v Velikem Gabru

Pretekli četrtek smo začeli z deli v okviru izvedbe projekta Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber. Začetek del se je časovno prestavil zaradi iskanja cenovno ustreznega izvajalca. V okviru javnega naročila je bila izbrana Komunala Trebnje.

V okviru projekta obnove igrišča v Velikem Gabru bomo:
- ureditev napeljave in kanalizacije pod igriščem,
- ureditev odvodnjavanja,
- polaganje tartana na atletsko stezo,
- polaganje novega sloja asfalta na že obstoječem nogometnem in košarkarskem igrišču,
- postavitev novih golov in košev,
- in ureditev razsvetljave na igrišču.

Za financiranje projekta, katerega pogodbena vrednost znaša 148.752,39 EUR, smo prejeli sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 42.909,00 EUR.

Novo igrišče bo pomembna pridobitev in spodbuda za razvoj športa in z njimi povezanih dejavnosti v Velikem Gabru za šolo in za občane.

Dela bodo zaključena v letošnjem letu.

Občinska uprava
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

Vir: www.trebnje.si

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us