PROJEKT KOLESASRKIH POVEZAV PO OBČINI IVANČNA GORICA UVRŠČEN V DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ

Konec julija je predsednik Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije (LUR), gospod Metod Ropret, podpisal dopolnitev dogovora za razvoj LUR, v kateri je tudi projekt izgradnje kolesarskih povezav v občini Ivančna Gorica.
V dogovor za razvoj regij umeščeni projekt »Gradnja kolesarskih povezav na območju občine Ivančna Gorica za zagotavljanje trajnostne mobilnosti« obsega izgradnjo kolesarskih povezav Ivančna Gorica – Višnja Gora, Ivančna Gorica - Muljava, Ivančna Gorica - Stična in po naselju Ivančna Gorica. V okviru projekta kateri se izvaja od 2018 do 2021 se bo izdelala projektna dokumentacija, pridobile služnosti, opravili odkupi potrebnih zemljišč ter izvedla izgradnja kolesarskih povezav.
Trasa predvidenih kolesarskih povezav bo povezala točke, ki so pomembne z vidika dnevnih migracij. Izhodišče vseh je Ivančna Gorica z železniško postajo, banko, pošto, trgovskimi centri, zaposlitvenimi centri, knjižnico, … V enem delu se pot nadaljuje proti zahodu in sledi liniji železniške proge in konča na železniški postaji v Višnji Gori. Proti severu je cilj slediti liniji mimo šolskega centra do pokopališča v Stični, na jug pa proti centru Muljave. Proti vzhodu v smeri Šentvida pri Stični je trasa še v usklajevanju in iskanju ustrezne rešitve.

Nosilec projekta je Občina Ivančna Gorica, katerega skupna ocenjena vrednost z DDV znaša 2.161.074,78 EUR, predvidena vrednost sofinanciranja iz EU in nacionalnih sredstev skupaj znaša 1.320.000 EUR, preostali del 841.074,78 pa bo zagotovila Občina Ivančna Gorica.

S projektom Občina Ivančna Gorica zasleduje cilje Celostne prometne strategije Občine in spodbuja kolesarjenje kot vrsto mobilnosti med Ivančno Gorico in večjimi kraji.

Uvrstitev projekta v dogovor za razvoj regije je podlaga, da Občina Ivančna Gorica z vlogo na Ministrstvo za infrastrukturo pridobi sofinanciranje projekta iz prednostne naložbe 4.4 spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti.

 

Vir: www.ivancna-gorica.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us