PROJEKT RECOV - OBČINA GROSUPLJE PARTICIPIRALA NA MEDNARODNI KONFERENCI V SKOPJU

V okviru projekta REthniking COllaborative Values for public services - RECOV se je že odvil prvi izmed štirih mednarodnih dogodkov, od 26. do 28. junija 2018 je bila organizirana mednarodna konferenca v Skopju, ki se je je udeležila tudi skupina predstavnikov iz občine Grosuplje.

Projekt RECOV, ki ga Evropska Unija sofinancira iz programa Evropa za državljane, se je sicer začel 1. marca 2018 ter bo trajal vse do 29. februarja 2020. V projekt, katerega osrednji cilj je krepitev zavesti državljanstva ter ciljev Evropske unije, je vključenih deset partnerjev iz držav Makedonije, Francije, Italije, Slovenije, Portugalske, Srbije, Albanije, Latvije in Romunije. Projekt se izvaja preko seminarjev, razprav in delavnic, pri čemer bo vseskozi poudarek na sodelovanju in komunikaciji vseh partnerjev.

Osrednja tema mednarodne konference v Skopju je temeljila na dialogu in aktivni participaciji državljanov na ravni Evropske unije, razumevanju evropskih politik in izmenjavi dobrih praks pri soočanju z izzivi sodobne demokratične družbe, tako na lokalni, nacionalni kot tudi mednarodni ravni. Z mednarodnimi in lokalnimi aktivnostmi se bodo tako vzpostavile lokalne mreže, ki prinašajo priložnost za učenje novih metod, brainstorming-a in izboljšanja mehanizmov.

Mednarodna konferenca v Skopju je bila razdeljena na dva sklopa. V prvem delu smo se sprva predstavili vsi partnerji, Občina Centar, kot vodilni partner, pa je predstavila cilje projekta RECOV in osrednji program konference – uporaba IKT orodij in odprto vladanje. Dobra praksa participacije državljanov v občini Centar so sprejete strategije, državljanski forumi pa primer dostopnosti, kjer občani izberejo prioritete in tako direktno vplivajo na porabo sredstev v proračunu občine.

Po predstavitvi je sledila delavnica, ki je bila namenjena osebnemu spoznavanju vseh partnerjev, in mednarodni seminar, kjer je v razpravi poleg članov državnih institucij Makedonije, predstavnikov evropskih institucij in nevladnih organizacij sodelovala tudi Občina Grosuplje. Predstavili smo dobro prakso uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri sodelovanju z občani, hkrati pa je bila to tudi lepa priložnost za predstavitev uspešno zaključenih projektov ter projektov, ki se bodo izvajali v prihodnosti v naši lokalni skupnosti.

Drugi del konference je bil posvečen aktivnemu sodelovanju vseh udeležencev, kjer smo skozi mreženje razvijali ideje, kako z uporabo IKT orodij izboljšati transparentnost in dostopnost javnih storitev. Ogledali smo si tudi center Skopja, mesto moderne arhitekture in bronastih kipov z bogato zgodovinsko in kulturno dediščino. Tako smo poleg izmenjave dobrih praks in mreženja bili tudi del medgeneracijskega in medkulturnega povezovanja na mednarodni ravni.

Evalvacija konference - uporaba IKT orodij in vzpostavitev platform, ki se uporabljajo pri dvosmerni komunikaciji med občinsko upravo, državljani in drugimi deležniki - lahko izboljša stopnjo vključenosti in povezanosti državljanov, tako na lokalni, državni kot tudi na evropski ravni, hkrati pa prispeva k povečanju trajnosti in transparentnosti lokalnih samouprav. Cilj je dostopnost javnih storitev vsem državljanom ter izboljšanje njihove kvalitete življenja, k čemur stremi tudi Občina Grosuplje, ki s svojimi strateškimi dokumenti dolgoročnega in trajnostnega razvoja – VIZIJA 3G Gospodarnost, Gostoljubnost in Globalnost ter Grosuplje Goes Green, ustvarja ugodno okolje za zdravo in produktivno življenje občanov.

Tjaša Pleško, vodja projekta

 


Luka Puš, strokovni sodelavec in član KD Big Band Grosuplje:

Mednarodni dogodek na temo odprtega vladanja je bil zame nova izkušnja. Naučil sem se, na kakšne vse načine lahko državljani in občani sodelujejo in se povezujejo z namenom izboljšanja našega življenjskega okolja. Predavatelji so izpostavili zanimive teme in probleme, izpostavil bi predvsem, da se prebivalci občin in držav in nenazadnje Evropske unije ne zavedajo, v kolikšni meri in na kakšne načine lahko pripomorejo in vplivajo na izboljšanje svojih lastnih življenjskih pogojev, če se v svojem okolju aktivirajo in organizirajo. Dogodek me je spodbudil k razmišljanju, kaj vse lahko posameznik ali organizacija stori, če se angažira in razmišlja o svojem kraju in državi ter že z majhnimi spremembami in akcijami pozitivno vpliva na dobrobit vse družbe.

Anja Maver, študentka in članica Kulturnega društva Lotos Grosuplje:

V Skopju smo se udeležili zanimivih delavnic. Tema so bili različni problemi, s katerimi se spopadajo občine v drugih državah. Skupaj smo razmišljali in iskali možne rešitve. Prav tako smo spoznali nove ljudi, za katere upamo, da bomo ostali v kontaktu.

Betka Simonič, upokojenka in podpredsednica Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Grosuplje:

Projekt RECOV je pomemben predvsem zato, ker se prične pri osnovi – to je pri odnosu med prebivalci in občinskimi upravami. Ko imaš zadovoljno osnovno prebivalstvo, lahko gradiš naprej in konec koncev dobiš homogeno celoto Evropske unije in odličen medsebojni odnos med prebivalstvom ter upravo. Zanimivo se mi zdi, da se v ta projekt vključi čim več občanov na osnovni ravni, predvsem pa različne starostne skupine. S tem bi pridobili širok krog udeležencev ter idej o izboljšanju simbioze odnosov lokalne samouprave in prebivalstva.


O mednarodni konferenci v Skopju so na svoji spletni strani zapisali tudi v združenju ALDA (Evropsko združenje za lokalno demokracijo): RECOV International event realized in Skopje.

 

 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us