Radijske postaje tudi v ZD Grosuplje

Občina Grosuplje in Zdravstveni dom Grosuplje sta uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje z dne19. 8. 2016, in sicer za nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči. Za radijske postaje v skupni vrednosti 2.578,00 EUR, so bila pridobljena sredstva v višini 1.546,80 EUR.

Cilj investicije je nakup radijskih postaj. Nakup radijskih postaj v urgentni službi (ena mobilna radijska postaja in dve ročni radijski postaji) je namreč nujno potreben tudi zaradi novega Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči. Pravilnik namreč na pregleden način definira mobilne enote nujne medicinske pomoči, določa smernice reorganizacije tega sistema in definira naloge in organizacijo urgentnih centrov, ki so začeli delovati z začetkom leta 2016. Pravilnik določa tudi, da bo dispečerska služba zdravstva koordinirala delovanje ekip nujne medicinske pomoči in ekip nenujnih prevozov ter vodila evidenco razpoložljivih zmogljivosti izvajalcev službe nujne medicinske pomoči (natančneje bo organizacije te službe definirana v posebnem pravilniku). Z namenom učinkovitega delovanja dispečerske službe zdravstva je nujno, da so izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo uporabo omrežja DMR. Slednje se v skladu z Sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 38100-9/2015/4 z dne 8. 10. 2015 nadgrajuje za namen vzpostavitve dispečerske službe zdravstva. Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi terminali, se bodo lahko vključili v sistem dispečerske službe zdravstva, s tem pa bo dispečerski službi zdravstva omogočeno, da bo lahko spremljala dejavnost ekipe omenjene službe na terenu, jih učinkovito usmerjala in na kraj nujnega dogodka poslala ekipo, ki bo temu dogodku najbližje. Na ta način bodo resursi sistema nujne medicinske pomoči optimalno uporabljeni.

Ekipa MRC

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us