Občina Trebnje je med projekte dogovora za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija uspešno uvrstila več projektov, med drugim tudi dva projekta kolesarskih povezav.

V sklopu instrumenta dogovor za razvoj regij si je Občina Trebnje zadala cilj vzpostavitve dveh regionalnih kolesarskih povezav, ki bosta povezali Trebnje z Mokronogom in Novim mestom. V prvem projektu je Občina Trebnje vodilni partner oziroma koordinator, v drugem pa sodelujemo kot partnerji.

Skupna ocenjena vrednost projekta »Regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog« za vse tri občine projekta znaša nekaj več kot 2 milijona EUR z DDV, skupna dolžina nove kolesarske povezave pa približno 17 km. Ocenjena vrednost projekta »Regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna Peč-Novo mesto«, brez deleža Direkcije RS za infrastrukturo, znaša nekaj več kot 2 milijona EUR, skupna dolžina novi kolesarskih povezav pa okoli 16 km.

Osnovni namen izgradnje kolesarskih povezav je ureditev varnega kolesarskega prometa med Trebnjem, Mirno in Mokronogom ter med Trebnjem, Mirno Pečjo in Novim mestom. Z investicijama bo omogočena dnevna migracija kolesarjev v smeri iz Mokronoga in Mirne proti zaposlitvenem in upravnem središču Trebnjem in obratno kot tudi v smeri Novega mesta in nazaj. S tem se bodo spreminjale tudi potovalne navade prebivalcev, pri čemer se strmi k temu, da kolo postane dobra alternativa osebnemu vozilu.

S projektoma uresničujemo cilje Celostne prometne strategije Občine Trebnje, katere glavni cilj je vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema, ki bo izboljšal prometno varnost, zmanjšal onesnaževanje in povečal učinkovitost javnega potniškega prometa. Celostno urejen promet prinaša izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in boljše možnosti občine za uspešen razvoj.

Dogovor za razvoj regij je ključni izvedbeni instrument regionalne politike v programskem obdobju 2014-2020, iz katerega si Občina Trebnje obeta sofinanciranje različnih projektov, poleg kolesarskih povezav še projekta 2. faze Industrijske cone Trebnje in modernizacije ter nadgradnje kanalizacijskega sistema mesta Trebnje, skupna vrednost sofinanciranja pa bo okoli 2,5 milijonov EUR.

 

Vir: www.trebnje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us