MRC GOSTIL SESTANEK DELOVNE SKUPINE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE ZA ČRPANJE EU SREDSTEV V GROSUPLJEM

V torek, 13. marca 2018, je v Družbenem domu Grosuplje potekal sestanek delovne skupine Skupnosti občin Slovenije za črpanje EU sredstev. Sestanka so se udeležili koordinator Delovne skupine za črpanje EU sredstev Miha Mohor iz Skupnosti občin Slovenije, direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič ter županje, župani in drugi predstavniki občin.

Dobrodošlico v Občini Grosuplje je zbranim izrekel župan dr. Peter Verlič. »Naše izkušnje in verjetno tudi izkušnje vas ostalih so pokazale, da smo z evropskimi sredstvi lahko v občinah naredili veliko dobrega. Posebej takrat, ko so bila ta sredstva namenjena za t. i. trde projekte, za vodovode, kanalizacije, infrastrukturno omrežje,« je dejal. Vendar pa bi v Občini Grosuplje, v kolikor bi jo želeli v celoti pokriti s kanalizacijskim omrežjem, potrebovali še vsaj 20 milijonov evrov. V aktualni finančni perspektivi pa so bile občine soočene s t. i. mehkimi temami. Seveda so pomembne tudi te vsebine, a verjetno bi bilo potrebno najprej urediti osnovne potrebe. Župan dr. Verlič je na tem mestu posebej izpostavil potrebo po ureditvi kanalizacije na območju Krajinskega parka Radensko polje. »Mi imamo Krajinski park Radensko polje, ki je naravna vrednota, v območju Nature 2000, a ob njegovem robu je kar nekaj naselij, iz katerih pa se vsa ta odpadna voda, vse fekalije, stekajo ravno v ta naš naravni biser,« je dejal. Upa torej, da bo vladna stran lahko naredila premik v tej smeri, denar bomo občine zagotovo koristno uporabile.

Na sestanku je sicer direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov predstavil, kakšno je stanje črpanja sredstev lokalnih skupnosti ter izzive in težave s katerimi se soočamo v sedanji finančni perspektivi, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič pa je predstavil izhodišča za naslednjo finančno perspektivo. Pri tem je izpostavil tudi nekaj izzivov, s katerimi se sooča tudi Evropska unija. Zapušča nas Združeno kraljestvo, ena bolj razvitih držav v Evropski uniji, ki je bila do sedaj pomemben plačnik v evropski proračun. Hkrati se soočamo s skupnimi izzivi, ki zadevajo zunanje meje Evropske unije, našo varnost, obrambo, z izzivi pri spodbujanju konkurenčnosti. Evropska unija je prav tako dejavna na področju varovanja okolja, podnebnih sprememb, veliko razvojne pomoči namenja tretjemu svetu.

Sledila je konstruktivna razprava. Povod za sestanek je sicer bil, da bo Evropska komisija spomladi 2018 pripravila celovite predloge naslednje generacije finančnih programov za večletni finančni okvir oz. večletni proračun Evropske unije po letu 2020. Predlogi Komisije bodo pripravljeni tako, da bodo Evropski uniji omogočali narediti kar največ na področjih, ki so najpomembnejša in na katerih lahko doseže več kot posamezne države članice. Zato je treba skrbno analizirati ukrepe, ki so se dobro obnesli v preteklosti, in opredeliti, kaj bi bilo mogoče izboljšati v prihodnosti. Del tega procesa je tako bil tudi ta sestanek. Evropska komisija želi zbrati mnenja vseh zainteresiranih strani o tem, kako čim bolje izkoristiti vsak evro iz proračuna Evropske unije.

 

Vir: www.grosuplje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us