Začenjajo se dela za zaključek igrišč v športnem parku

 V tem tednu pričenjamo z izvedbo del v okviru projekta Športni park Trebnje – igrišče, v sklopu katerega bomo zaključili ureditev športnega igrišča v športnem parku in delno uredili tudi tribune.

Kot pri projektu obnove igrišča v Velikem Gabru smo se tudi tukaj soočali s težavami pri izboru cenovno ustreznega ponudnika, kar je zamaknilo začetek izvedbe del. V postopku javnega naročila je bilo za izvajalca izbrano podjetje Komunalne gradnje.

V okviru projekta ureditve športnega parka bomo izvedli naslednje aktivnosti:

- Ureditev odbojkarskega igrišča

- Ureditev teniškega igrišča

- Ureditev podlage za montažo celoletnega drsališča,

- Ureditev doskočišča za skok v višino,

- Ureditev odvodnjavanja,

- Ureditev kanalizacije, napeljav in instalacij pod igrišči,

- Ureditev napeljav in instalacij na tribunah,

- Delna ureditev tribun,

- Postavitev montažnega kontejnerja na tribunah.

Za financiranje projekta, katerega pogodbena vrednost znaša 217.356,70 EUR, smo prejeli sofinanciranje s strani Fundacije za šport v višini 46.925,00 EUR.

Ureditev igrišča v športnem parku bo poskrbela za še večjo popularizacijo in razvoj športa in športnih aktivnosti v Trebnjem in celotni občini, kar se je v preteklih letih z novim igriščem že zelo razvilo.

Dela na objektu bodo zaključena v letošnjem letu.

Občinska uprava
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

Vir: www.trebnje.si

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us