Med odobrenimi projekti zadnjega razpisa programa Evropa za državljane, kot partnerica v projektu S.P.A.C.E., uspešna tudi Občina Trebnje

Program Evropa za državljane je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, program Evropa za državljane promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo.

Ker želi Občina Trebnje svojim občanom in širši skupnosti omogočiti bolj aktivno vlogo in neposredno sodelovanje pri odločitvah, ki zadevajo razvoj in usmeritve EU, smo se odločili za sodelovanje v projektu S.P.A.C.E. ali Street participation for active citizenship in Europe.

V sodelovanju z italijansko Mestno občino Tiggiano in partnerji iz 10 drugih evropskih in pristopnih držav smo razvili projekt, ki na eni strani nagovarja problem premajhnega števila dostopnih načinov za izražanje mnenj in iniciativ državljanov oziroma neustrezno valorizacijo in integracijo velike množice pogledov in mnenj v evropsko demokratično debato, in na drugi strani težavo lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe pri spodbujanju svojih občanov k participaciji in potrebo po razvoju novih inovativnih metod za seznanjanje občanov z in informiranje o EU orodjih za participacijo.

Preko dvoletnega projekta S.P.A.C.E. (oziroma slovensko Ulična participacija za aktivno državljanstvo v EU), za katerega je Evropska komisija skupno odobrila 150.000,00 EUR, stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov pa je lahko tudi do 100%, bomo partnerji evropsko debato prenesli na ulice, bližje našim občanom, državljanom Evropske unije.

Ekipa MRC

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us