VGC SKUPNA TOČKA GROSUPLJE IMA ZA SEBOJ ZELO AKTIVNO LETO

Od 12. maja 2017, ko so v VGC Skupna točka Grosuplje prevzeli ključe centra, pa do danes, so v Skupni točki izvedli preko 250 delavnic, izobraževanj, tečajev oziroma srečanj v skupnem obsegu več kot 2.600 ur, gostili so preko 1500 uporabnikov.

Kot je povedala vodja VGC Skupna točka Grosuplje Taja T. Berk, so ob odprtju zastavljen vsebinski program centra uspešno dopolnjevali z novimi vsebinami po meri lokalnih uporabnikov in njihovih potreb. Verjetno je prav v tem ključ njihovega uspeha, saj so vedno prisluhnili in izhajali iz potreb lokalnega prebivalstva in sproti dopolnjevali obstoječe in kreirali nove programe.

Najbolj obiskane so kulinarične in medgeneracijske delavnice, tečaji slovenščine, joga, meditacija ter ustvarjalne in počitniške dejavnosti. Posebnost centra je medgeneracijsko in medkulturno povezovanje. Z raznovrstnimi programi nudijo podporo vsem občankam in občanom občine Grosuplje, predvsem pa ranljivim posameznikom in družinam.

Taja T. Berk poudarja, da je VGC Skupna točka Grosuplje umeščen v širši kontekst lokalne skupnosti in si prizadeva za celostno preventivo ter pomoč ranljivim ciljnim skupinam.

Vir: www.grosuplje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us