Zakaj članstvo občine v evropskih združenjih?

Kot lahko beremo na strani Ministrstva za javno upravo ima tako imenovano čezmejno sodelovanje samoupravnih lokalnih skupnosti ima v Evropi že dolgo tradicijo. Svet Evrope je že leta 1980 s sprejetjem t.i. Madridske konvencije z dodatnimi protokoli utrl pot oblikovanju določenim tipskim oblikam čezmejnega sodelovanja občin in regij (čezmejno sodelovanje ali prekomejno sodelovanje, odvisno ali gre za sodelovanje dveh partnerjev ob državni meji ali ne). Tudi Evropska unija je na področju čezmejnega sodelovanja lokalnih oblasti zelo aktivna, posebej zato, ker za to dejavnost zagotavlja močne finančne spodbude. Spomnimo na primer na Interreg program, ki ga slovenska javnost že dobro pozna. Pojem evropsko teritorialno sodelovanje označuje čezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje, vse oblike pa so zanimive tudi za občine. Znotraj posameznih oblik čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja obstaja široka paleta programov, ki so primerni za občine. Vendar pa je poleg dobre ideje za uspešno prijavo projekta znotraj teh programov zelo pomembno tudi kvalitetno partnerstvo. Tudi to je eden izmed razlogov, zakaj je članstvo v različnih evropskih združenjih občin, podjetij in nevladnih organizacij priporočljivo in koristno.

Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnjeso v lanskem letu ustanovile Medobčinski razvojni center, katerega osnovna naloga je spremljanje in prijava evropskih razpisov. Tudi iz tega razloga sta se občini Grosuplje in Ivančna Gorica vključili v združenje ALDA, občini Grosuplje in Trebnje pa v združenje IRE.

ALDA – Evropsko združenje za lokalno demokracijo je bila ustanovljena leta 1999 na pobudo Kongresa Sveta Evrope lokalnih in regionalnih oblasti za usklajevanje in podporo omrežja Agencij za lokalno demokracijo. Ima čez 200 članov iz kar 40 držav in kar je za nas posebej pomembno, članstvo v združenju ALDA prinaša boljše informiranje o programih in o možnostih financiranja ter zagotavlja podporo pri iskanju kompetentnih mednarodnih partnerjev za posamezna področja, podporo pri vzpostavitvi partnerstev za posamezen projekt in podporo v odnosih in v komuniciranju z Evropsko unijo, s Svetom Evrope, z Združenimi narodi ter z ostalimi javnimi in privatnimi mednarodnimi inštitucijami.

Enako velja za IRE – Inštitut regij Evrope, ki je bil ustanovljen leta 2004 na pobudo profesorja dr. Franza Schausbergerja. Njegov glavni cilj je bil ustvariti platformo za občine, regije in podjetja iz vse Evrope, da bi poudarili večji pomen regije in občine v evropski politiki in krepili gospodarski razvoj. S svojimi aktivnostmi in pobudami IRE podpira decentralizacijo in regionalizacijo in zagotavlja strokovno znanje. Trenutno je v IRE vključenih več kot 130 regij, občin in mest kot tudi podjetij iz 21 evropskih držav. Ekipa v Salzburgu nudi svetovanje za regije, občine, podjetja in inštitute. Tudi članstvo v IRE prinaša prednosti, kot so vzpostavljanje osebnih stikov z evropskimi institucijami in drugimi medregionalnimi organizacijami, prav tako omogoča dostop do strokovnega znanja in do raziskovalne dejavnosti IRE (publikacije, znanstveni članki, itd).

Kot predstavitve novih članov, med katerimi je MRC oziroma posamezne občine, sta združenji že objavili celo vrsto člankov in intervjujev o nas in naših občinah. Tukaj so povezave do nekaterih od teh:
Slovenian local authorities in action
ALDA feels Slovenia! More and more Slovenian members join the network
IRE welcomes new members from Slovenia, Grosuplje (str. 13)
Ire member looks for project partners
Trebnje joins the IRE Network

Že po kratkem času članstva v združenjih lahko rečemo, da se je vključitev obrestovala, saj sta združenji neprecenljiv vir informacij za medobčinski razvojni center o trenutnih in prihajajočih razpisih in neprecenljiva pomoč pri hitrem iskanju zanesljivih partnerjev ter pri iskanju ponudb za partnerstva.

Ekipa MRC

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us