Branch School gym and kindergarten in Zagradec

OPIS PROJEKTA

V okviru projekta se izgradila nova podružnična šola s telovadnico in vrtcem. Zgradba spada po rabi energije v nizkoenergijski razred, ima lastno kotlovnico na lesno biomaso, zbiralnike padavinske vode, sistem za nadzor delovanja ogrevanja in prezračevanja ter spremljanja rabe energije. Skupna površina objekta je 4100 m2, od tega je vrtca 365 m2, telovadnice 820 m2 in šole 2915m2. V sklopu zunanje ureditve je bilo izgrajeno zunanje igrišče dimenzij 40 m x 20 m s pokrito tribuno in otroško igrišče v velikosti 650 m2.

CILJI IN NAMENI PROJEKTA

Osnovni cilj projekta je da se za območje Suhe krajine izgradi ustrezen objekt za izvajanje predšolske in šolske vzgoje in telovadnico, katera bo služila tudi za potrebe športnega in družabnega življenja iz tega območja. Namen projekta je bi zagotoviti pogoje in dodatna mesta za izvajanje predšolske in šolsko vzgoje, ter zagotoviti pogoje za izvajanje športnih dejavnosti na območju, Zagradca in Ambrusa.

STROŠKI

Financiranje:
• Evropski sklad za regionalni razvoj: 594.031,54€
• Fundacija za šport: 85.000,00€
• Občina Ivančna Gorica 4.919.149,04€
• celotna vrednost projekta= 5.598.180,58€

IZVAJANJE

Maj 2014 – junij 2015
 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us