Novice

29. 1. 2018

Z Občino Grosuplje certifikat ISO 9001:2015 pridobil tudi MRC

V začetku leta 2017 je Občina Grosuplje pristopila k pridobitvi mednarodnega standarda kakovosti ISO 9001:2015 - sistemi vodenja kakovosti in izpolnila vse zahteve za pridobitev standarda. V četrtek, 14. decembra 2017, ji je bil zato na Županovem novoletnem sprejemu podeljen...

Preberite več

7. 1. 2018

OBČINA GROSUPLJE JE PARTNERICA V MEDNARODNEM PROJEKTU RECOV - RETHINKING COLLABORATIVE VALUES FOR PUBLIC SERVICES

Občina Grosuplje je skupaj z devetimi evropskimi občinami, med katerimi je vodilni partner Municipality of Centar Skopje (Makedonija), uspela pridobiti nepovratna evropska sredstva na razpisu programa Evropa za državljane (Mreža mest) za projekt RECOV (REthinking COllaborative Values for public services)....

Preberite več

12. 12. 2017

Občina Grosuplje želi z vključevanjem v različne projekte postati mladim še bolj prijazna občina

    Občina Grosuplje je ponosna nosilka certifikata Mladim prijazna občina, a pridobljen certifikat za nas hkrati pomeni tudi neko vzpodbudo, pa tudi zavezo, da bomo mladim v naši...

Preberite več

21. 11. 2017

MRC kot soorganizator 26. Foruma odličnosti in mojstrstva

Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje je v preteklih mesecih z veseljem prevzel nalogo soorganizatorja 26. Forum odličnosti in...

Preberite več

21. 11. 2017

OBČINA TREBNJE s projektom FATE (Fighting for equal access to sports and exercise) uspešna na razpisu ERASMUS+ SPORT

V sklopu Medobčinskega razvojnega centra, ki od septembra 2016 deluje kot skupna občinska uprava občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, je Občina Trebnje pripravila in marca 2017 na razpis programa Erasmus+ Sport Majhna partnerska sodelovanja prijavila projekt s kratkim naslovom FATE,...

Preberite več

12. 11. 2017

OBISK PREDSEDNIKA INŠTITUTA REGIJ EVROPE DR. FRANZA SCHAUSBERGERJA

Že dobro leto mineva, odkar so Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje ustanovile Medobčinski razvojni center, katerega osnovna naloga je spremljanje in prijava na evropske razpise. Občina Grosuplje se je že kmalu potem vključila tudi v združenje ALDA – Evropsko združenje za lokalno demokracijo...

Preberite več

30. 8. 2017

OSVETLITEV SPREHAJALNE POTI OB GROSUPELJŠČICI: Med potrjenimi operacijami upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem na prvem roku 1. javnega poziva za sofinanciranje iz ESRR tudi projekt Občine Grosuplje

Na 9. redni seji je upravni odbor LAS Sožitje med mestom in podeželjem odločal o izboru operacij, prijavljenih na prvi rok, 1. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz sklada ESRR. Med potrjenimi operacijami je bil tudi projekt osvetlitve sprehajalne poti ob Grosupeljščici...

Preberite več

26. 7. 2017

Občina Grosuplje uspešno pridobila subvencijo za zaposlitev na področju kulture

Čeprav je stopnja brezposelnosti mladih med 25. in 29. letom v Osrednji Sloveniji nekaj nižja kot v drugih regijah, nas vseeno zelo veseli, da je bila Občina Grosuplje uspešna na javnem razpisu izbora operacij v okviru pridobivanja dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti...

Preberite več

26. 7. 2017

Občini Grosuplje in Trebnje uspešni na javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in vgradne športne opreme

Oktobra 2016 je Fundacija za šport, ki se kot nepridobitna organizacija zavzema za pridobitev čim več sredstev, s katerimi kakovostno financira štiri pomembne dele športa: športne dejavnosti od vrhunskega športa do športa otrok in mladine, športne objekte, raziskovanje in razvoj športa...

Preberite več

13. 7. 2017

Med odobrenimi projekti zadnjega razpisa programa Evropa za državljane, kot partnerica v projektu S.P.A.C.E., uspešna tudi Občina Trebnje

Program Evropa za državljane je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, program Evropa za državljane promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo...

Preberite več

12. 7. 2017

Občine MRC-ja, Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, pristopile k sodelovanju v transnacionalnem projektu LOCAL4GREEN

Na povabilo Gradbenega inštituta ZRMK so se odzvale občine MRC-ja, Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, in pristopile k sodelovanju v transnacionalnem projektu LOCAL4GREEN - Local Policies for Green Energy, ki je namenjen oblikovanju in implementaciji lokalnih politik na področju promocije obnovljivih...

Preberite več

7. 7. 2017

Občina Trebnje bo muzej na prostem "Jurjevo domačijo" obnovila tudi s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo je decembra 2017 objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine oziroma spomeniško-varstveni projektni razpis. Predmet razpisa, razdeljenega na dva sklopa, je bil sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za...

Preberite več

31. 5. 2017

Na generalni letni skupščini združenja ALDA v Torunju na Poljskem tudi člani MRC-ja

Več kot 170 udeležencev iz celotne Evrope, med katerimi je bila tudi vodja Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje gospa Jasmina Selan (MRC je namreč član združenja), se je udeležilo generalne skupščine združenja ALDA (ali Evropskega združenja...

Preberite več

19. 4. 2017

Občina Ivančna Gorica uspešna na javnem pozivu Eko Sklada

Občina Ivančna Gorica je v marcu 2017 na Eko Sklad, Slovenski okoljski sklad oddala vlogo za dodelitev nepovratne finančne spodbude za ukrep toplotne izolacije fasade in stropa proti neogrevanem prostoru večstanovanjske stavbe v Ivančni Gorici, Gorenja vas 2. Z javnim razpisom Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe...

Preberite več

13. 4. 2017

Grosuplje, Ivančna Gorica and Trebnje GO LOCAL

Občine MRC-ja so se pred kratkim vključile v projekt z naslovom Europe Goes Local – Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni, ki predstavlja strateško partnerstvo 20 nacionalnih agencij na evropski ravni in ga (so)organizira ter izvaja tudi MOVIT,...

Preberite več

20. 3. 2017

Delovni sestanek MRC-ja z Regionalno agencijo za razvoj vzhodne Srbije (RARIS) v Trebnjem

V sredo, 15. marca 2017, je ekipa Medobčinskega razvojnega centra na delovnem obisku sprejela predstavnike RARIS-a oziroma Regionalne agencije za razvoj vzhodne Srbije. Sestanek se je pričel v veliki sejni sobi Občine Trebnje, kjer so goste nagovorili župan Občine Trebnje Alojzij...

Preberite več

14. 3. 2017

Evropska poslanca Patricija Šulin in Wim Van de Camp na obisku v Občini Ivančna Gorica – med drugim spoznala tudi MRC

V okviru Regionalnega foruma za razpravo je Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji pripravila konferenco "Transport in turizem, priložnosti in pasti". Namen konference je bil vzpostavitev dialoga med evropskimi poslanci, odgovornim poročevalcem Evropskega parlamenta, strokovnjaki...

Preberite več

6. 3. 2017

Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje se zavedajo pomembnosti trajnostne mobilnosti - vse tri uspešne na razpisu za polnilne postaje za električna vozila

Predmet javnega poziva Eko sklada, ki je bil objavljen konec novembra 2016, so bile nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture - novih polnilnih postaj - za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti.

Preberite več

23. 2. 2017

Zakaj članstvo občine v evropskih združenjih?

Kot lahko beremo na strani Ministrstva za javno upravo ima tako imenovano čezmejno sodelovanje samoupravnih lokalnih skupnosti ima v Evropi že dolgo tradicijo. Svet Evrope je že leta 1980 s sprejetjem t.i. Madridske konvencije z dodatnimi protokoli utrl pot oblikovanju določenim tipskim oblikam čezmejnega...

Preberite več

30. 1. 2017

Delovno srečanje s predstavnikoma Evropskega združenja za lokalno demokracijo (ALDA)

Medobčinski razvojni center (MRC) občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje je jeseni postal del združenja ALDA – Evropsko združenje za lokalno demokracijo in Inštituta IRE – Inštitut regij Evrope (Institute of the Regions of Europe). Vodja MRC-ja Jasmina Selan je ob vključitvi...

Preberite več

27. 1. 2017

Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje med prejemniki vsebin večgeneracijskih centrov

Na razpisu za večgeneracijske centre, ki bodo zagotovili različne preventivne programe najbolj ranljivim skupinam prebivalcev, sta bila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odobrena dva večgeneracijska centra v Osrednji Sloveniji (t. j. Večgeneracijski center...

Preberite več

20. 1. 2017

Radijske postaje tudi v ZD Grosuplje

Občina Grosuplje in Zdravstveni dom Grosuplje sta uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje z dne19. 8. 2016, in sicer za nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči. Za radijske postaje v skupni vrednosti 2.578,00 EUR, so bila pridobljena sredstva...

Preberite več

13. 1. 2017

Občina Ivančna Gorica uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje razsvetljave nogometnega igrišča

Na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016, katerega cilj je bil zagotoviti prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov, je med drugimi uspešno kandidirala tudi Občina Ivančna Gorica...

Preberite več

7. 7. 2017

Občina Trebnje bo Jurjevo domačijo obnovila s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo je decembra 2017 objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine oziroma spomeniško-varstveni projektni razpis. Predmet razpisa, razdeljenega na dva sklopa, je bil sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za...

Preberite več

7. 10. 2016

Obisk Evropskega tedna regij in mest v Bruslju

V tednu od 10. do 13. oktobra 2016 je potekal štiridnevni dogodek, ki se imenuje Evropski teden regij in mest (European Week of Regions and Cities) ali OPEN DAYS, je brezplačen in se vsako jesen odvija v Bruslju. Poleg direktorja občinske uprave Grosuplje, mag. Dušana Hočevarja, župana Občine...

Preberite več

Kontakt

Imate vprašanje? Stopite v stik z nami.

Kontaktirajte nas