O nas

MRC je vaš most do treh zelo mperspektivnih srednje velikih občin v osrednji in JV Sloveniji. Na eni strani imamo široko mrežo javnih in zasebnih partnerjev na državni in EU ravni, na drugi pa tri pro-aktivne občine, ki želijo dodano vrednost za svoje občane.

Sodelovanje z nami

Pridobivanje evropskih sredstev je ena izmed prioritetnih nalog občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje. V ta namen je bil ustanovljen organ skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« (MRC). Sedežna občina je občina Grosuplje. Skupna občinska uprava deluje na področju priprave projektov, pridobivanja državnih sredstev in sredstev s strani kohezijskih skladov ter vodenja pridobljenih projektov in je bila ustanovljena kot medobčinski razvojni center. Delamo na različnih vrstah projektov: pilotni/demo projekti, projekti za dvig ozaveščenosti, raziskovalno-razvojni projekti, projekti mreženja, mobilnosti, izobraževanja in investicijski projekti.

Poslanstvo

Poslanstvo MRC-ja je v spodbujanju trajnostnega razvoja, ki aktivira potenciale v lokalnem okolju za doseganje razvojnega preboja. Prizadevamo si uresničevati zastavljene razvojne cilje - projekte lokalnih skupnosti, ki sledijo ciljem kohezijske politike, kjer želimo preseči regionalne in državne meje ter vključiti naravne, človeške in ekonomske potenciale.

Cilji

Cilj našega dela je zagotoviti učinkovito črpanje in uspešno porabo sredstev, ki so na razpolago iz sredstev kohezijske in kmetijske politike Evropske unije, kakor tudi sredstev iz državnega proračuna. Pri uresničevanju zastavljenih ciljev lokalne skupnosti se srečujemo s strateškimi usmeritvami in smernicami Evropske unije ter drugimi državnimi, sektorskimi in regionalnimi strateškimi dokumenti, ki vodijo k ciljem, ki si jih je postavila Slovenija v okviru Strategije razvoja Slovenije in katerim sledi tudi lokalna skupnost. Tovrstnih projektov, ki so za kakovost bivanja nedvomno izjemnega pomena, brez evropskih sredstev najverjetneje ne bi bilo mogoče izvesti. Dodana vrednost evropskih projektov v Grosuplju, Ivančni Gorici in Trebnjem je velika, saj evropska sredstva predstavljajo velik delež razvojnih sredstev za lokalne skupnosti.

Osredotočamo se predvsem na naslednje EU programe:

Evropa za državljane, Erasmus+ Strateška partnerstva in Šport – Partnerska sodelovanja, Interreg čezmejno, medregionalno in transnacionalno sodelovanje, Kreativna Evropa, LIFE, Horizon 2020. Odprti pa smo tudi za druge projektne predloge.
 

Prebivalstvo: 48.895
Površina: 524 km²

Skupaj zmoremo več!

 

Kontakt

Imate vprašanje? Stopite v stik z nami.

Kontaktirajte nas