Energetska sanacija objekta VVZ Pika Šmarje - Sap

OPIS PROJEKTA

Z energetsko sanacijo objekta je bila izvedena energetska sanacija ovoja stavbe. Toplotna izolacija fasade, podstrešja, menjava oken in vrat.

CILJI IN NAMENI PROJEKTA

Cilji in namen projekta je bil zmanjšati toplotne izgube in posledično zmanjšanje stroškov ter izboljšanje bivalnih pogojev v vrtcu

STROŠKI

Financiranje:
• Celotna vrednost projekta = 68.146,00 EUR
• Občina Grosuplje 26.862,36 EUR,
• MZIP 41.283,64 EUR

IZVAJANJE

Julij – september 2015

Kontakt

Imate vprašanje? Stopite v stik z nami.

Kontaktirajte nas