Kanalizacijski sistem Veliki Gaber

OPIS PROJEKTA

Občina Trebnje je na območju katastrske občine Veliki Gaber uredila javno kanalizacijo in čistilno napravo kapacitete 1.000 PE. Ker je območje opredeljeno kot občutljivo območje, je bila občina skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04) zavezana k ureditvi javne kanalizacije in čiščenja odpadne vode.

CILJI IN NAMENI PROJEKTA

Namen investicijske naložbe je bil zagotoviti prebivalcem na območju katastrske občine Veliki Gaber odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in hkrati zmanjšati negativne vplive na okolje, ki jih povzročalo tedanje stanje.

Cilj je bil izgradnja kanalizacijskega sistema Veliki Gaber, in sicer:
• izgradnja 7.317 m gravitacijskih kanalov,
• izgradnja 1.277 m tlačnih vodov,
• izgradnja 3 črpališč,
• izgradnja več kot 200 odcepov v smeri individualnih priključkov ven iz cestnega telesa in
• izgradnja čistilne naprave kapacitete 1.000 PE.

STROŠKI

Financiranje:
• Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo 588.954,08 €
• Občina Trebnje 551.445,65 €
• Celotna vrednost projekta = 1.140.399,73 €

IZVAJANJE

Med leti 2007 in 2010

Kontakt

Imate vprašanje? Stopite v stik z nami.

Kontaktirajte nas