Ureditev novega vaškega središča »Dolenje Selce«

OPIS PROJEKTA

Občina Trebnje se je prijavila na 8. javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi in sicer s projektom »Ureditev novega vaškega središča Dolenje Selce«. Na razpisu je bila uspešna, s čimer si je zagotovila sofinanciranje projekta v višini 60 % priznane vrednosti naložbe. Zgrajen je bil večnamenski objekt in urejene javne površine skupnega pomena.

CILJI IN NAMENI PROJEKTA

Z ureditvijo novega vaškega središča so Dolenja Selca pridobila urejene javne površine skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, izobraževanje, kulturno in športno udejstvovanje, izvedbo najrazličnejših kulturnih in družabnih dogodkov, delovanje društev, krajevne skupnosti in info točko gradu Kozjek.

STROŠKI

Financiranje:
• Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 134.546,19 €
• Republika Slovenija 44.848,73 €
• Občina Trebnje 198.471,88 €
• celotna vrednost projekta= 377.866,80 €

IZVAJANJE

Marec 2014 – oktober 2014

Kontakt

Imate vprašanje? Stopite v stik z nami.

Kontaktirajte nas